Obsah

04.12.2018

Vianočné triedenie odpadu

ENVI Pak

Detail

28.11.2018

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Varhaňovce volebného obdobia 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2018 (nedeľa) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Varhaňovciach, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce, okr. Prešov

Detail

15.11.2018

Divadlo Portál - Rozprávkový hrniec

Divadlo Portál - Rozprávkový hrniec

Divadlo Portál - Rozprávkový hrniec

Detail

15.11.2018

Inovatívny školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 1

Inovatívny školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019

Inovatívny školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 Učebné osnovy sú k nahliadnutiu v ZŠ Varhaňovce.

Detail

15.11.2018

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

V októbri sme sa spolu so žiakmi zapojili do "Týždňa zdravej výživy". V rámci nej žiaci pripravili zdravé pohostenie. Ovocie, zelenina, zdravé nápoje a šaláty boli súčasťou jedálnička celého týždňa. Všetci sme si pochutili :)

Detail

24.10.2018

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej   sezóny nevypláca.

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej sezóny nevypláca.

Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch ktoré s nimi súvisia.

Detail

21.10.2018

Jeseň na tanieri

Jeseň na tanieri

Žiaci špeciálnej triedy nám v rámci pracovného vyučovania urobili radosť a podelili sa s palacinkami, ktoré vlastnoručne upiekli. Palacinky naservírovali na tanier spolu s domácim džemom a jablkami. Mňam.

Detail

21.10.2018

Výstavka - plody jesene a jesenná výzdoba

Výstavka - plody jesene a jesenná výzdoba

Prišla k nám jeseň a spolu s ňou sa do jesenného šatu obliekla aj naša škola. V rámci októbra sa učitelia a žiaci našej školy podieľali na jesennej výzdobe a tvorbe výstavky s názvom "Plody jesene".

Detail

21.10.2018

Záložka 1

Záložka

V septembri žiaci našej školy vyrábali záložky. Aktivita sa konala v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti na škole. Záložky si môžete pozrieť na hlavnej nástenke vo vstupnej chodbe ZŠ Varhaňovce.

Detail

09.10.2018

Využitie biologického odpadu na záhrade

Využitie biologického odpadu na záhrade

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť.

Detail

Kalendár akcií