Obsah

18.06.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - celá obec Varhaňovce

Detail

15.06.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 15.06.2018 o 15,00 hod. do odvolania.

Detail

14.06.2018

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Detail

31.05.2018

Pracovná ponuka EUROTRADE - SR a.s.

Ponuka práce - Voľné pracovné miesta pre mužov aj ženy Firma EUROTRADE - SR a.s.

Detail

28.05.2018

Deň detí

Deň detí oslávime v ZŠ Varhaňovce v stredu 30.mája 2018 zábavou. Predstaviť sa prídu sokoliari, nasledovať bude detská diskotéka a grilovačka. Program začína o 9.00 hod.

Detail

28.05.2018

001

Deň Matiek

V piatok dňa 25. mája si žiaci ZŠ Varhaňovce pripravili pre všetky mamičky program pri príležitosti DŇA MATIEK. Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.

Detail

10.05.2018

Zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019

Zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019

Vedenie MŠ v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a vyhláškou MŠVVaŠ SR o materskej škole č.308/2009 Z. z. vyhlasuje, že zápis detí do MŠ na šk. r.2018/19 sa uskutoční od 09.05.2018 do 23.05.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu rodičia vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 7,oo - 16,oo hod. v priestoroch materskej školy.

Detail

28.03.2018

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Jar už klope na vrátka, všade žlté kuriatka. Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne Vám všetkým želá kolektív ZŠ Varhaňovce. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v termíne od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018 sa vyučovanie neuskutoční z dôvodu veľkonočných prázdnin. Žiaci prídu do školy v stredu 4. apríla 2018 nasledovne: Ráno 7.50hod. – triedy 0.B, 1.A, 1.B, 2.B, 3.r Popoludní 12.20hod. – triedy 0.A, 2.A, 4.r, ŠT

Detail

28.03.2018

hk1

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23. marca 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie i prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov našej školy. Za mladších žiakov bol odmenený Samuel Gábor z 2.A triedy. Reprezentovať našu školu v ďalšom postupovom kole budú Markus Mačo a Natália Žigová zo 4.r a Vanesa Žigová z 3.r.

Detail

19.03.2018

Zápis do 1. ročníka 1

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Detail

Kalendár akcií

27.06.2018

Výlet Krakov-Wielicska

Výlet Krakov-Wielicska

Pozvánka na výlet do soľnej jaskyne.

Detail