Obsah

Prerušenie distribúcie elektriny v celej obci Varhaňovce z dôvodu 
opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy
v dňoch:

02.07.2018 od 07:20 h do 17:00 h
03.07.2018 od 07:20 h do 17:00 h
04.07.2018 od 07:20 h do 17:00 h
09.07.2018 od 07:30 h do 17:00 h
10.07.2018 od 07:30 h do 17:00 h

 

18.06.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - celá obec Varhaňovce

Detail

15.06.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 15.06.2018 o 15,00 hod. do odvolania.

Detail

14.06.2018

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Detail

31.05.2018

Noc v škole

Noc v škole

Noc v škole

Detail

31.05.2018

Deň detí

Deň detí

Deň detí

Detail

28.05.2018

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek

Detail

12.12.2017

Divadelné predstavenie "Pyšná princezná"

Divadelné predstavenie "Pyšná princezná"

Dňa 8.12.2012 sa žiaci ZŠ a MŠ zúčastnili na divadelnom predstavení divadla PORTÁL "Pyšná princezná". Fotky nájdete vo fotogalérii.

Detail

07.12.2017

Zima v ZŠ Varhaňovce

Zima v ZŠ Varhaňovce

Zima v ZŠ Varhaňovce

Detail

27.06.2018

Výlet Krakov-Wielicska

Výlet Krakov-Wielicska

Pozvánka na výlet do soľnej jaskyne.

Detail

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce

Varhaňovce

IČO
00327956

Kontaktné spojenie

Telefón: +421 517781117