Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Čo by ste mali vedieť o plošnom testovaní?

Čo by ste mali vedieť o plošnom testovaní? celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu1
farma

Povinnosť registrácie chovov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje na povinnosť registrácie chovu ošípaných. Chovatelia, ktorí chovajú včely, hovädzí dobytok, ovce, kone, kozy (už od 1 kusa) a viac ako jeden kus sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá na farme musia byť nahlásené do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu1
covid 19

COVID - 19 - nové opatrenia ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí.

celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca Webu1
km

Zbieraj zelené kilometre

Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca Webu1
HZZ

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode okresu Prešov a Sabinov
od 26. 08. 2020 o 12:00 hod celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor: Správca Webu1
sčítanie

Sčítanie obyvateľov domov a bytov


ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správca Webu1
požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 10.08.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správca Webu1
#

Návšteva

Návšteva o. Smolnického celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správca Webu1
MDD

Medzinárodný deň detí

Prajeme všetkým detičkám, nielen v DEŇ DETÍ, ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo, aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac LÁSKY. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu1

Článok v Korzári Prešov

Prečítajte si článok v Korzári Prešov o našich rodákoch. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu1
pamätná tabuľa

Vo Varhaňovciach sme odhalili tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom

Odhalenie pamätnej tabule rodákom celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správca Webu1

Telefónna linka pre dôchodcov - objednanie potravín

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky,

obec Varhaňovce sprístupňuje telefónnu linku :
  0917 693 576   pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1

SENIORI SME TU PRE VÁS!

Povedzme STOP podvodníkom. celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1
velka noc

Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania,

je tu čas veľkonočných sviatkov, sviatkov ktoré v tomto roku budú určite iné než po iné roky.

Toto slávnostné obdobie sa aj v našej obci spája s návštevou chrámu, návštevou svojich blízkych s udržiavaním rôznych tradícií, ako je napr. oblievačka. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach kresťanský odkaz Veľkej noci zotrváva.

No tohtoročné sviatky budú určite iné. Budú bez našich tak krásnych obradov v cerkvi,  bez rodinných návštev, bez všetkého, čo sme doteraz považovali za samozrejmosť.

Celé Slovensko je poznamenané pandémiou a spoločne čelíme výzve, ktorú sme ani my starší doteraz nezažili. Vyžaduje si to zodpovednosť tak politikov, ako aj všetkých občanov, lebo iba tak zabránime rozšíreniu pandémie.

Preto vás vyzývam, aby ste dodržiavali uznesenie vlády   o vyhlásení núdzového stavu, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu  zákazom vychádzania od 8.4.2020 od 0:00 dom13.4.2020 do 23:59 hodiny. Nevychádzajte z domu bez príčiny, nezdružujte sa, ale venujte sa svojím rodinám. Teraz je na to čas.

Zároveň vás chcem ubezpečiť, že samospráva obce Varhaňovce prijíma všetky rozhodnutia na ochranu svojich občanov.

Chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce, administratívnym pracovníkom za ich nepretržitú službu občanom, terénnym pracovníkom za ich ústretovosť klientom, miestnej občianskej poriadkovej službe za zabezpečenie poriadku v obci, učiteľom, ktorí na diaľku vzdelávajú naše deti ako aj všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečujú plynulý chod obce.

Vážení spoluobčania, prajem vám, aby ste tieto nadchádzajúce sviatky Veľkej noci prežili v zdraví, šťastí a rodinnej pohode a teším sa na chvíle, keď sa opäť budeme môcť stretávať a tešiť sa z každodenných radosti. To dosiahneme len disciplínou, rešpektovaním pravidiel, vzájomnou ohľaduplnosťou a súdržnosťou.


Požehnanú Veľkú noc.
Mgr. Ľubica Pankievičová,

starostka obce celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1
ROZŠÍRENIE NÚDZOVÉHO STAVU 1

ROZŠÍRENIE NÚDZOVÉHO STAVU

UZNESENIE VLÁDY SR č. 207 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 6.4.2020 o 12:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1
UVZ SR

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením CPVID 19

Usmernenie celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1

OZNAM Mesta Prešov - Stavebného úradu


ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu1
Opatrenie   1

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
covid 19

COVID - 19

10 odporúčaní pri COVID - 19

Čo robiť, ak ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1

OPATRENIA UVZ SR a USMERNENIE hlavného hygienika

OPATRENIE UVZ SR karantena,

OPATRENIE UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok,

OPATRENIE UVZ SR pri ohrození verejného zdravia,

USMERNENIE hlavného hygienika SR COVID-19 - 4.aktualizácia
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
ikona

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase epidémie

Modlitba celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
erb

OZNAM

OBECNÉHO ÚRADU VARHAŇOVCE celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1

Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR - karantena celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
virus

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz verejných podujatí

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
požiar

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi
celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
.

Krásny Nový rok!

Krásny Nový rok! celý text

ostatné | 31. 12. 2019 | Autor: Správca Webu1
pohotovosť

Pohotovosť - Košice

Pohotovosť - Košice celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správca Webu1
#

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vybudovaním nadstavby existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť prístup obyvateľov MRK v obci Varhaňovce k zdroju pitnej vody dobudovaním verejného vodovodu s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje 2 758,60 m vodovodnej siete vrátane prípojky.
Prostredníctvom dobudovania verejného vodovodu v obci Varhaňovce zabezpečiť obslužnosť lokality obývanej obyvateľmi MRK z verejného vodovodu prostredníctvom výdajného miesta pitnej vody v dostatočnej kvalite a kvantite.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná