Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Výsledky volieb do VÚC

Výsledky volieb do VÚC celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017 celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
celý text

ostatné | 20. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zverejnení VZN č.1/2017

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Varhaňovce č. 1/2017.

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke www.obecvarhanovce.sk po dobu 30 dní.
celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme. celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Obci Varhaňovce bola udelená pečať rozvoja obce

Obci Varhaňovce bola udelená PEČAŤ
ako OBCI S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA
na základe pozitívneho hodnotenia
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

POZOR: Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku od 01.03.2017 celý text

ostatné | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerokovaní upraveného Návrhu územného plánu obce Varhaňovce

Prerokovanie „upraveného Návrhu územného plánu obce Varhaňovce po zapracovaní požiadaviek a pripomienok“ celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o voľných pracovných miestach


ostatné | 26. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
ďalší posledná