Obsah

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom

Typ: ostatné
ChodníkObci Varhaňovce bola poskytnutá dotácia vo výške 7000 EUR na Rekonštrukciu prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom.

Obec Varhaňovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou a miestnym obecným zastupiteľstvom reagovali na výzvu  číslo USVRK-OKA-2016/000803 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorej účelom a základným cieľom je podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Gestorom tejto výzvy bol Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. V rámci tejto výzvy obec reagovala na aktivitu 2.2: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z.

Obec vypracovala projekt s názvom: Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom. V rámci projektu bola rozšírená miestna komunikácia a prekrytý jestvujúci rigol chodníkom. Tým sa zvýšila bezpečnosť v tejto časti obce, hlavne obyvateľov MRK, ktorí v najväčšej miere využívajú túto časť obce. Miestna komunikácia a chodník slúži na presun obyvateľov do centra obce, ako aj na presun žiakov do ZŠ a MŠ Varhaňovce. Taktiež táto komunikácia slúži aj pre príjazd záchranných zložiek..

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov je 7000,-€, čo predstavuje 80% z celkových rozpočtových nákladov projektu.
Chodníkchodník
 


Vytvorené: 30. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 12:29
Autor: Správce Webu