Obsah

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Typ: ostatné
Obec Varhaňovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou a miestnym obecným zastupiteľstvom projektom reagovali na výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Obec Varhaňovce v zastupení starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou a miestnym obecným zastupiteľstvom projektom reagovali na vyzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľskeho organu pre Operačný program Kvalita životneho prostredia v zastúpenií Ministerstva životneho prostredia SR ako riadiaceho organu pre Operačný program Kvalita životneho prostredia.

Predmetom realizovaného projektu je zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu umiestneného v centrálnej časti obce Varhaňovce.

Prípravné práce projektu obsahovali spracovanie energetického auditu spoločnosťou Eneco, s.r.o., Prešov a projektovej dokumentácie atelierom Urbeko s.r.o., Prešov.

Z výsledkov energetického auditu vyplynulo, že budova obecného úradu vykazuje poruchy tepelnej ochrany spôsobené hlavne nedostatočnou hrubkou obvodovych a strešnych dielcov.

Po schvaleni žiadosti o poskytnutie nenavratného finančného prispevku riadiacim organom nasledovala realizacia stavebných prac projektu. Tato prebiehala od februara 2017 až do decembra tohto roku a dodavateľom stavby bola firma Ing. Miroslav Mularčik – MOVYROB, Prešov.

Celková vyýka poskytnutých finančných prostriedkov z Europského fondu regionalného rozvoja a štatneho rozpočtu bola vo výške 95% z celkovych rozpočtovych nakladov projektu teda 159 305,97 Eur.

Prace spočívali v zateplení obvodového plašťa, ktore sa realizovalo tepelnou izolaciou na baze polystyrenu s hrubkou 160 mm a zateplenie stropu do podstrešneho priestoru tepelnou izolaciou na baze mineralnej vlny s hrubkou 300 mm. Povodne exterierove okna a dvere boli vymenené za plastové so zasklením izolačným trojsklom.

Rekonštrukcia osvetlenia pozostavala zo zníženia jej príkonu spočivajúceho v nahradení svietidiel žiarivkovými svietidlami s reguláciou a nahradení klasických wolframových žiaroviek uspornými žiarivkami. Pôvodné elektrické akumulačné pece a elektrické ohrievače boli vymenené za nové doskove oceľove radiatory. Radiatory boli

inštalované aj do v súčasnosti nevykurovaných skladov. Zabezpečené bolo hydraulicke vyregulovanie vykurovacej sústavy a osadenie termoregulačných ventilov a hlavic na vykurovacie telesa. Nainštalované bolo tiež nutené vetranie budovy so spätnou rekuperaciou odpadového tepla.

Priamymi užívateľmi výsledkov projektu su zamestnanci obecného uradu a terenní sociálni pracovníci, nepriamymi všetci obyvatelia obce.

Medzi hlavne merateľné ukazovatele projektu patria ročne zniženie emisií sklenikových plynov o 11,24 ton,

4 realizovane opatrenia na zniženie spotreby energie v budove a ročne zniženie potreby energie pri prevadzke budovy

o 97 491 kWh.


Vytvorené: 27. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 12. 2017 09:08
Autor: Správce Webu