Obsah

17.01.2019

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva v Prešove 11. – 17. februára 2019

Detail

07.01.2019

Zber jedlých olejov

Zber jedlých olejov a tukov na rok 2019

Zber sa vykonáva v PET fľašiach v dňoch:  14.1.  ,  28.3. , 22.5. , 19.7. , 20.9. , 18.11. Je možnosť doniesť olej na obecný úrad deň vopred.             

Detail

18.12.2018

Zvozový kalendár 2019

Zvozový kalendár 2019

Detail

14.12.2018

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

V súvislosti s rýchlym šírením afrického moru ošípaných a Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku od 6.11.2018 všetky chovy ošípaných, teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle Rozhodnutia s ním spojenej legislatívy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Detail

04.12.2018

Vianočné triedenie odpadu

ENVI Pak

Detail

07.11.2018

Deň obce 2017

Deň obce 2017

.

Detail

05.11.2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018

.

Detail

05.11.2018

Úcta k starším 2018

.

Detail

21.10.2018

Jeseň na tanieri

Jeseň na tanieri

Žiaci špeciálnej triedy nám v rámci pracovného vyučovania urobili radosť a podelili sa s palacinkami, ktoré vlastnoručne upiekli. Palacinky naservírovali na tanier spolu s domácim džemom a jablkami. Mňam.

Detail

21.10.2018

Výstavka - plody jesene a jesenná výzdoba

Výstavka - plody jesene a jesenná výzdoba

Prišla k nám jeseň a spolu s ňou sa do jesenného šatu obliekla aj naša škola. V rámci októbra sa učitelia a žiaci našej školy podieľali na jesennej výzdobe a tvorbe výstavky s názvom "Plody jesene".

Detail

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce

Varhaňovce

IČO
00327956

Kontaktné spojenie

Telefón: +421 517781117