Obsah

Usmernenie k výkonu činností inkluzívneho tímu materských škôl zapojených do národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM počas epidemiologickej situácie a v súvislosti s šírením vírusového ochorenia COVID-19. Usmernenie NP PRIM

 

Celé znenie usmernenia: Usmernenie_IKV timy a distancne vzdelavanie.pdf (991.13 kB)

Správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2018/2019 celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:
#

Zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019

Vedenie MŠ v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a vyhláškou MŠVVaŠ SR o materskej škole č.308/2009 Z. z. vyhlasuje, že zápis detí do MŠ na šk. r.2018/19 sa uskutoční od 09.05.2018 do 23.05.2018
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu rodičia vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 7,oo - 16,oo hod. v priestoroch materskej školy.
celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: