Obsah

Správy

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie celý text

ostatné | 25. 7. 2022 | Autor: Správca Webu1

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu1

Manažment školy

Manažment školy celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu1

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu1

Koncepčný zámer rozvoja MŠ

Koncepčný zámer rozvoja MŠ celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu1

Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove nariaďuje zákaz prevádzky MŠ od 12.10.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správca Webu1
#

SEMAFOR PRE ŠKOLY v súvislosti s prevádzkou MŠ počas epidemiologickej situácie v školskom roku 2020/2021

Čo najviac uľahčiť návrat do škôl. To bol hlavný dôvod vzniku manuálu, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie.
→Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Školské zariadenia v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime.

→Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Školy v tejto fáze dodržiavajú prísnejšie hygienické opatrenia.

→Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pracovníkov. V tomto prípade sa už prechádza na dištančné vzdelávanie.
Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Ing. René Dancák
#

Nosenie rúška v interiéry školy

Najcitlivejšou témou posledných dní bolo určite (ne)nosenie rúšok v interiéri škôl. Ak by ste sa v záplave informácií strácali, ponúkame stručný prehľad pre koho platia výnimky z nosenia rúšok.

Prosíme všetkých, aby mali na pamäti, že by mali chrániť seba aj ostatných.

Výnimky z nosenia rúšok podľa rozhodnutia ÚVZ SR platné od 2. septembra 2020 (od 06.00 hod.) do 14. septembra 2020 (18.00 hod.) platia pre:
ℹ️ žiakov prvého stupňa ZŠ v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
ℹ️ žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
ℹ️ deti do 3 rokov veku,
ℹ️ osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
ℹ️ žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
ℹ️ poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
ℹ️ deti v interiéri materskej školy a jaslí,
ℹ️ osoby pri výkone športu.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Ing. René Dancák