Obsah

Nosenie rúška v interiéry školy

Typ: ostatné
Najcitlivejšou témou posledných dní bolo určite (ne)nosenie rúšok v interiéri škôl. Ak by ste sa v záplave informácií strácali, ponúkame stručný prehľad pre koho platia výnimky z nosenia rúšok.

Prosíme všetkých, aby mali na pamäti, že by mali chrániť seba aj ostatných.

Výnimky z nosenia rúšok podľa rozhodnutia ÚVZ SR platné od 2. septembra 2020 (od 06.00 hod.) do 14. septembra 2020 (18.00 hod.) platia pre:
ℹ️ žiakov prvého stupňa ZŠ v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
ℹ️ žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
ℹ️ deti do 3 rokov veku,
ℹ️ osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
ℹ️ žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
ℹ️ poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
ℹ️ deti v interiéri materskej školy a jaslí,
ℹ️ osoby pri výkone športu.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vytvorené: 3. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 21:26
Autor: Ľubica Pankievičová