Obsah

DEŇ ZEME 2019/2020

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. My sme si sviatok našej ZEME pripomenuli kreatívnou tvorbou s detičkami v jednotlivých triedach, ako aj rozhovorom o potrebe recyklácie odpadu a ochrany prírody. :)