Obsah

Správy

Certifikát 1

Certifikát

Certifikát o množstve triedeného odpadu za rok 2018 celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správca Webu1

Program odpadového hospodárstva obce Varhaňovce na roky 2016-2020

Program odpadového hospodárstva obce Varhaňovce na roky 2016-2020
Schválil: Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Rozhodnutie číslo:OU-PO-OSZP3-2019/014899-02 zo dňa 20.03.2019 celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor: Správca Webu1

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správca Webu1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Rok 2018 celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správca Webu1
Zber jedlých olejov

Zber jedlých olejov a tukov na rok 2019

Zber sa vykonáva v PET fľašiach v dňoch: 
14.1.  ,  28.3. , 22.5. , 19.7. , 20.9. , 18.11.

Je možnosť doniesť olej na obecný úrad deň vopred.             
celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu1

Zvozový kalendár 2019

Zvozový kalendár 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Eva Langová

Vianočné triedenie odpadu

ENVI Pak celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu1
#

Využitie biologického odpadu na záhrade

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody
ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní
stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké
množstvo rôznorodého biologického odpadu.
Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj
veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo
najjednoduchšie zbaviť alebo využiť. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach

Každý z nás môže prispieť k tomu,
aby sme produkovali menej odpadov a aby
vzniknuté odpady boli viac recyklované. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

10 TIPOV ako neplytvať potravinami

Stále častejšie sa v médiách objavujú informácie
o plytvaní jedlom. Je to pravda alebo len „planý
poplach“? Ak áno, týka sa to iba najbohatších krajín
sveta alebo aj nás? A dá sa s tým niečo urobiť?
Pozrime sa na to bližšie. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie (KK) je
kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí
alebo domácností s cieľom spoločne
kompostovať svoje vlastné biologické odpady.
Výsledkom kompostovania je kompost,
ktorý je využívaný pre vlastnú
potrebu komunity. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Kompostovanie

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme
svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu
kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré
je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou
neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme
z nej predtým pri pestovaní odobrali.
Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej
modernej domácnosti! celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu