Obsah

Symboly

 

Erb obce

Erb obce Varhaňovce tvorí v zelenom poli štítu skrížené (v kosej a šikmej polohe) biele (strieborné) hrable a kosa so žltými (zlatými) násadami a medzi nimi umiestnený biely (strieborný) kosák so žltou (zlatou) rukoväťou.

erb

Štít: španielsky

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z roku 1867. Odtlačok typária je uložený v zbierke mestských a obecných pečatí v Krajinskom archíve v Budapešti. Na pečati je vyobrazené toto obecné znamenie: skrížené hrable s kosou (umiestnené koso a šikmo) a medzi nimi vo zvislej polohe kosák. Okolo uvedeného symbolu je kruhopis: SÁROS MEGYE VÁRGONY KÖZSÉG 1867 (Šarišská župa obec Varhaňovce 1867). Vzhľadom na autentickosť tohoto znamenia bolo odporúčané, aby sa obec v súčasnosti vrátila k svojmu pôvodnému symbolu.
Vyfarbenie erbu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému heraldickému pravidlu pre používanie farieb a kovov, ako aj estetickým požiadavkám. V návrhu je použitý španielsky štít, v obecnej a mestskej heraldike najpoužívanejší.
Návrh sa stal platným erbom obce Varhaňovce po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.