Obsah

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Typ: ostatné
súťažMoja mamka - moja rodina

Téma Moja mamka-moja rodinabola hlavným námetom výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ Varhaňovce. Súťaž bola vyhlásená pre žiakov základnej školy od 12.05.2020 (utorok) do 20.05.2020 (streda). Súťaže sa mohlo zúčastniť všetkých 108 žiakov ZŠ Varhaňovce. Usporiadateľom súťaže bol Obecný úrad Varhaňovce v spolupráci s našou základnou školou a zamestnancami Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

 

Súťažiaci žiak bol zaradený do hodnotenia poroty ak:

a) nakreslil obrázok na tému súťaže /výkres formátu A3/;

b) na zadnej strane nakresleného obrázka uviedol svoje meno, priezvisko a triedu;

c) rovnako na zadnej strane prepísal ľubovoľnú básničku z učebnice Slovenského jazyka;

d) dňa 20.5.2020 odovzdal vypracované domáce úlohy, ktoré dostal od svojej vyučujúcej;

Podmienkou tiež bolo, aby súťažné práce boli pôvodné a vytvorené účastníkom súťaže, nie treťou osobou, pričom každý súťažiaci mohol zaslať iba jednu prácu. Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli: nápaditosť, originalita a úroveň výtvarného prevedenia výtvarnej práce.

 

Do súťaže sa napokon zapojilo spolu 45 žiakov (0. ročník – 1 žiak ; 1. A – 5 žiakov ; 1.B – 8 žiakov ; 2. A – 7 žiakov ; 2. B – 9 žiakov ; 3. A – 6 žiakov ; 3. B – 3 žiaci ; 4. ročník – 5 žiakov). Triedni učitelia mali za úlohu posúdiť originalitu, výtvarnú hodnotu práce a odporučiť víťazov za jednotlivé ročníky.

Na základe vyhodnotenia odovzdaných prác žiakov bola pani starostkou ocenená najkrajšia výtvarná práca z každého ročníka. Autori najlepších prác boli verejne vyhlásení v obecnom rozhlase ako forma odmeny za vynaložené úsilie s cieľom inšpirovať aj ďalších k plneniu školských úloh a zadaní. Súťaž splnila svoj cieľ motivovať žiakov k domácej práci a spolupráci žiaka s rodičom.  

 

(-pk-)

víťazné obrázky


Príloha

Vytvorené: 3. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2020 16:52
Autor: