Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Varhaňovce Obec
Varhaňovce

Aktuality

Opatrenie   1

Opatrenie

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného

covid 19

COVID - 19

Dátum: 19. 3. 2020

10 odporúčaní pri COVID - 19

Čo robiť, ak ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

OPATRENIA UVZ SR a USMERNENIE hlavného hygienika

Dátum: 16. 3. 2020

OPATRENIE UVZ SR karantena,

OPATRENIE UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok,

OPATRENIE UVZ SR pri ohrození verejného zdravia,

USMERNENIE hlavného hygienika SR COVID-19 - 4.aktualizácia

ikona

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase epidémie

Dátum: 13. 3. 2020

Modlitba

erb

OZNAM

Dátum: 12. 3. 2020

OBECNÉHO ÚRADU VARHAŇOVCE

Usmernenie hlavného hygienika SR

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - karantena

virus

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 3. 2020

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz verejných podujatí

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

požiar

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 4. 3. 2020

Ochrana lesov pred požiarmi

.

Krásny Nový rok!

Dátum: 31. 12. 2019

Krásny Nový rok!

pohotovosť

Pohotovosť - Košice

Dátum: 6. 11. 2019

Pohotovosť - Košice

#

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Dátum: 25. 9. 2018

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vybudovaním nadstavby existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku.

#

Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Dátum: 25. 9. 2018

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť prístup obyvateľov MRK v obci Varhaňovce k zdroju pitnej vody dobudovaním verejného vodovodu s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje 2 758,60 m vodovodnej siete vrátane prípojky.
Prostredníctvom dobudovania verejného vodovodu v obci Varhaňovce zabezpečiť obslužnosť lokality obývanej obyvateľmi MRK z verejného vodovodu prostredníctvom výdajného miesta pitnej vody v dostatočnej kvalite a kvantite.

#

Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba

Dátum: 11. 7. 2018

Obec Varhaňovce v posledných rokoch mala nedostatok pitnej vody a navyše voda nám často tečie zakalená. V letných mesiacoch sme to pociťovali oveľa intenzívnejšie. Obci sa podarilo po niekoľkoročnom úsilí vyrokovať s VVS, a.s. Košice, aby nás napojili na zdroj pitnej vody z Vodárenskej nádrže Starina prívodným potrubím z Šarišských Bohdanoviec a to realizáciou stavby "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba." Ako vidíme na priložených fotografiách, stavba sa už realizuje.

#

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Dátum: 14. 6. 2018

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

#

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE

Dátum: 26. 2. 2018

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE

#

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Dátum: 20. 2. 2018

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

logo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Kamerový systém v obci Varhaňonvce

Dátum: 12. 1. 2018

Obci Varhaňovce bol Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválený finančný príspevok vo výške 9000 EUR zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na realizáciu projektu Kamerový systém v obci Varhaňovce.

#

Obci Varhaňovce bola udelená pečať rozvoja obce

Dátum: 21. 3. 2017

Obci Varhaňovce bola udelená PEČAŤ
ako OBCI S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA
na základe pozitívneho hodnotenia
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.

Zobrazené 91-108 z 108

Obec

Kontakt

Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce

Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17

+421 915 999 084

+421 917 695 831
Email:

obec@obecvarhanovce.sk

Email pre verejné obstarávanie

obecvarhanovce@gmail.com
Web:

www.obecvarhanovce.sk

 

Viac

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa

ŠK SLOVAN VARHAŇOVCE

šK SLOVAN

Terénna sociálna práca

Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce

Vysporiadanie pozemkov v osídlení MRK obce Varhaňovce - Horná Osada

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na