Obsah

Späť

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Vyvesené: 15. 6. 2021

Zodpovedá: Správca Webu1

Späť