Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Varhaňovce na 1. polrok 2022

Vyvesené: 26. 11. 2021

Zodpovedá: Správca Webu1

Späť