Obsah

Späť

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 29. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu1

Späť