Obsah

Späť

Počet obvodov a poslancov OZ Varhaňovce

Vyvesené: 18. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu1

Späť