Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu1

Späť