Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2019

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

400,00 EUR

PARADA STAV s. r. o.

Obec Varhaňovce

11.12.2019

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

120,00 EUR

Mesto Košice

Obec Varhaňovce

26.11.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Varhaňovce

07.11.2019

Návrh poistnej zmluvy

Návrh zmluvy

81,53 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1535/

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o termínovanom úvere č. 1059/2019/UZ

100 000,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

05.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

25.10.2019

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: USVRK-OIP-2019/001673-130

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: USVRK-OIP-2019/001673-130

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

24.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR

Ing. Lipka Marek, 082 13 Tulčík

Obec Varhaňovce

21.10.2019

DOHODA č. 19/37/012/205

DOHODA č. 19/37/012/205

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

14.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-010

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Varhaňovce

Ministerstvo vnútra SR

09.10.2019

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

01.10.2019

Príkazná zmluva č. 28/PO/2019/EL

Príkazná zmluva č. 28/PO/2019/EL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Varhaňovce

01.10.2019

Zmluva o dielo č.5 /2019

Zmluva o dielo č.5/2019

13 100,60 EUR

CH stav-pro, s.r.o., 121, 08206 Žehňa

Obec Varhaňovce

20.09.2019

DOHODA o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ

DOHODA

0,00 EUR

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce

Obec Varhaňovce

13.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 800,00 EUR

Obec Varhaňovce

Ľubomír Hudák, Lýdia Hudáková

06.09.2019

ZMLUVA O DIELO č.4/2019

ZMLUVA O DIELO č.4/2019

29 925,67 EUR

PREFER, s. r. o.

Obec Varhaňovce

04.09.2019

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny

0,00 EUR

Lunys,s. r. o.

Obec Varhaňovce

02.09.2019

Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu žiakov

Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu

0,00 EUR

SAD Prešov

Obec Varhaňovce

23.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR

Zmluva o poskytnutí dotácie

13 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

6,00 EUR

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group

Obec Varhaňovce

06.08.2019

ZMLUVA O DIELO na napojenie odberných elektrických zariadení č. 03/2019

ZMLUVA O DIELO

35 166,34 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

29.07.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Obec Varhaňovce

Prima Banka

23.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 328,40 EUR

KAMTEL s.r.o, Kendice 117, 082 01 Kendice

Obec Varhaňovce

18.07.2019

Dodatok 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok k zmluve č.1/2019

0,00 EUR

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: