Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP ZŠ 043

40/2022

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Varhaňovce

26.07.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

39/2022

0,00 EUR

PcProfi s. r. o.

Obec Varhaňovce

22.07.2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM SEP-IMRK2-2022-004816

38/2022

1 809 993,45 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

20.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 17.02.2022

37/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Neuvedené

TIMERA s. r. o.

Obec Varhaňovce

20.07.2022

Zmluva č. 403/2022/OPR o poskytnutí dotácie

36/2022

3 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Kúpna zmluva

35/2022

2 943,00 EUR

Anna Žigová

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

34/2022

129 380,99 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Darovacia zmluva

33/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka

32/2022

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

07.07.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 22/2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 22/2022

0,00 EUR

Viliam Andrejčák

Obec Varhaňovce

07.07.2022

Kúpna zmluva 31/2022

31/2022

261,00 EUR

Mária Buncová

Obec Varhaňovce

07.07.2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 21/2022

Neuvedené

Mária Buncová

Obec Varhaňovce

06.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Varhaňovce

30/2022

4 000,00 EUR

Občianske združenie ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN VARHAŇOVCE

Obec Varhaňovce

29.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. ZM SEP-IMRK2-2021-004155

29/2022

56 939,52 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

20.06.2022

Zmluva o dielo 28/2022

28/2022

197 748,00 EUR

AES Košice, s. r. o.

Obec Varhaňovce

06.06.2022

Kúpna zmluva

27/2022

828,00 EUR

Martina Poľaková

Obec Varhaňovce

02.06.2022

Kúpna zmluva

26/2022

801,00 EUR

Imrich Pancurák

Obec Varhaňovce

02.06.2022

Kúpna zmluva

25/2022

73,50 EUR

F.Kobulnický, M.Chomiaková,M.Kotíková,S.Jarabicová, Š.Kobulnický

Obec Varhaňovce

31.05.2022

Kúpno-predajná zmluva

24/2022

100,00 EUR

Peter Gábor,

Obec Varhaňovce

25.05.2022

Kúpna zmluva

23/2022

306,00 EUR

Ľudmila Šostáková, ing. Ľudmila Jarušinská

Obec Varhaňovce

24.05.2022

Kúpna zmluva

22/2022

711,00 EUR

Viliam Andrejčák

Obec Varhaňovce

24.05.2022

Kúpna zmluva

21/2022

1 260,00 EUR

Mária Buncová

Obec Varhaňovce

18.05.2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

20/2022

0,00 EUR

Obchodná akadémia

Obec Varhaňovce

09.05.2022

Zmluva č. 1422 314

19/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Varhaňovce

03.05.2022

Príloha číslo 1 k Zmluve VKE0720201526A

18/2022

0,00 EUR

ENVI-PAK, a. s.

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: