Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.11.2018

Dodatok k zmluve o dielo rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Dodatok k zmluve o dielo rozšírenie kapacity MŠ Va

0,00 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

10.10.2018

ZoP/2018/213-PP

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

10.10.2018

ZoP/2018/2013

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distr

5 659,80 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

10.10.2018

Zmluva o dielo č.12/2018

Zmluva o dielo č.12/2018

11 267,98 EUR

GLAN-STAV s.r.o.

Obec Varhaňovce

09.10.2018

Zmluva o grantovom účte 017

Zmluva o grantovom účte 017

0,00 EUR

Prima Banka

Obec Varhaňovce

28.09.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 10/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

28.09.2018

Zmluva o dielo 11/2018

Zmluva o dielo 11/2018

3 280,00 EUR

Ing. Marián Harčarík - INKO

Obec Varhaňovce

26.09.2018

Zmluva o dodávke tovarov

Zmluva o dodávke tovarov

9 894,13 EUR

NOMIland s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.09.2018

Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/001467-002

Zmluva o spolupráci NP PRIM

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

19.09.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 266,40 EUR

Ordan, s.r.o.

Obec Varhaňovce

13.09.2018

Zmluva o dielo č.9 - Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Zmluva o dielo č. 9/VO/2018

328 762,44 EUR

PEhAES, a.s.

Obec Varhaňovce

12.09.2018

Ramcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o.

Obec Varhaňovce

12.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

MADE spol. s.r.oi.,Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica

Obec Varhaňovce

10.09.2018

Zmluva o zabezpečení doprovodu žiakov pri preprave

Zmluva o zabezpečení doprovodu žiakov pri preprave

0,00 EUR

SAD Prešov

Obec Varhaňovce

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

600,00 EUR

Ing. Lipka Marek, 082 13 Tulčík

Obec Varhaňovce

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čin

60,00 EUR

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla

Obec Varhaňovce

25.07.2018

Dohoda č.18/37/052/428

Dohoda č.18/37/052/428

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

25.07.2018

Zmluva o dielo - Rozšírenie MŠ

Zmluva o dielo - Rozšírenie MŠ

333 360,54 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

23.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1 204,00 EUR

Ordan, s.r.o.

Obec Varhaňovce

30.06.2018

Zmluva o prenájme nehnuteľností

Zmluva o prenájme nehnuteľností

0,00 EUR

Anima, n.o.

Obec Varhaňovce

29.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

29.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

28.06.2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

26.06.2018

Dohoda č. 18/37/50J/NS/63

Dohoda č. 18/37/50J/NS/63

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

22.06.2018

Zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

0,00 EUR

NN Tatry Sympatia, d.d.s.,a.s.

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: