Obsah

Archiv

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 228x | 28.09.2015

Dodatok č.2 ku Kontraktu č. TANS1500131 Stiahnuté: 195x | 24.09.2015

Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Stiahnuté: 216x | 25.08.2015

Zmluva o poskytovaní služieb - ATH - PO s.r.o Stiahnuté: 210x | 25.08.2015

Varhaňovce MUU dodatok 1 Stiahnuté: 265x | 08.08.2015

Dohoda č.187/2015/§10 Stiahnuté: 244x | 31.07.2015

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. TANS1500131 Stiahnuté: 216x | 01.07.2015

Skupinové združené úrazové poistenie účastníkov hromadných akcií v tuzemsku podľa tarifu CR1 Stiahnuté: 252x | 22.06.2015

Dohoda č. 116/PO/2015/§12 Stiahnuté: 215x | 22.06.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 195x | 20.06.2015

Dodatok č. 1 k dohode č. 28,PO.2015,§12 Stiahnuté: 214x | 18.06.2015

Dodatok č3 k zmluve o NFP Stiahnuté: 199x | 12.06.2015

Dodatok č.1 k MZ Stiahnuté: 199x | 12.06.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.4.2015 Stiahnuté: 238x | 11.06.2015

Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu Stiahnuté: 253x | 05.06.2015

Dodatok k zmluvám o dodávke plynu Stiahnuté: 214x | 26.05.2015

Poistná zmluva Stiahnuté: 219x | 15.05.2015

Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 272x | 13.05.2015

Rámcová zmluva Stiahnuté: 212x | 07.05.2015

Kontrakt č. TANS1500131 Stiahnuté: 215x | 17.04.2015

Stránka