Obsah

Archiv

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 213x | 28.09.2015

Dodatok č.2 ku Kontraktu č. TANS1500131 Stiahnuté: 180x | 24.09.2015

Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Stiahnuté: 202x | 25.08.2015

Zmluva o poskytovaní služieb - ATH - PO s.r.o Stiahnuté: 198x | 25.08.2015

Varhaňovce MUU dodatok 1 Stiahnuté: 247x | 08.08.2015

Dohoda č.187/2015/§10 Stiahnuté: 233x | 31.07.2015

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. TANS1500131 Stiahnuté: 203x | 01.07.2015

Skupinové združené úrazové poistenie účastníkov hromadných akcií v tuzemsku podľa tarifu CR1 Stiahnuté: 228x | 22.06.2015

Dohoda č. 116/PO/2015/§12 Stiahnuté: 202x | 22.06.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 186x | 20.06.2015

Dodatok č. 1 k dohode č. 28,PO.2015,§12 Stiahnuté: 204x | 18.06.2015

Dodatok č3 k zmluve o NFP Stiahnuté: 185x | 12.06.2015

Dodatok č.1 k MZ Stiahnuté: 190x | 12.06.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.4.2015 Stiahnuté: 225x | 11.06.2015

Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu Stiahnuté: 239x | 05.06.2015

Dodatok k zmluvám o dodávke plynu Stiahnuté: 205x | 26.05.2015

Poistná zmluva Stiahnuté: 208x | 15.05.2015

Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 257x | 13.05.2015

Rámcová zmluva Stiahnuté: 201x | 07.05.2015

Kontrakt č. TANS1500131 Stiahnuté: 203x | 17.04.2015

Stránka