Obsah

Archiv

Zmluva o bežnom účte Stiahnuté: 114x | 17.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 117x | 12.02.2015

Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 109x | 12.02.2015

DOHODA č.264/PO/2014/§12 Stiahnuté: 106x | 21.01.2015

Rámcová zmluva o dodávke potravín pre školskú jedáleň MŠ a potravinových balíčkov pre ZŠ vo Varhaňovciach Stiahnuté: 132x | 15.01.2015

Dodatok k zmluve Prima banka Stiahnuté: 148x | 14.01.2015

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Stiahnuté: 109x | 23.12.2014

Kúpna zmluva rekonštrukci a MOD Stiahnuté: 123x | 08.12.2014

Dodatok č. 1 Rekonštrukcia MOD Stiahnuté: 117x | 08.12.2014

Kúpna zmluva ,rekonštrukcia MOD Stiahnuté: 127x | 08.12.2014

Dodatok č. 1 Rekonštrukcia MOD Stiahnuté: 110x | 08.12.2014

Dodatok k zmluve č.1 DZ221401206900101 min. pôdohospodárstva Stiahnuté: 156x | 01.12.2014

Dodatok zmluvy č. 1 MPC č. 30220 26120130025 Stiahnuté: 129x | 01.12.2014

Dodatopk k zmluve projekt 4.1c Stiahnuté: 112x | 24.11.2014

Zmluva o pripojení VSD a.s. Stiahnuté: 118x | 10.11.2014

rozpočet MOD 713001 interiérové vybavenia Stiahnuté: 118x | 31.10.2014

rozpočet MOD exteriérové vybavenia, stoličky do spol. miestnosti Stiahnuté: 117x | 31.10.2014

dodatok zmuvy č.1 SCARPI s.r.o. Stiahnuté: 126x | 31.10.2014

dodatok zmluvy č. 1 SCARPI s. r. o. Stiahnuté: 156x | 31.10.2014

zmluva ministerstvo PSVaR Stiahnuté: 117x | 31.10.2014

Stránka