Obsah

Archiv

dodatok k zmluve Stiahnuté: 95x | 17.12.2013

Zmluva VO Lasasachi s.r.o Stiahnuté: 100x | 09.12.2013

zmluva APL plus školské potreby Stiahnuté: 110x | 03.12.2013

dohoda UPSVaR č. 38/50j/NS/2013/NP Stiahnuté: 99x | 29.11.2013

zmluva UPSVaR aktivačné Stiahnuté: 108x | 21.11.2013

zmluva VO učebné pomôcky ZŠ Stiahnuté: 111x | 21.11.2013

zmluva Orange škola Stiahnuté: 115x | 12.11.2013

zmluva úz. plán Stiahnuté: 111x | 26.09.2013

zmluva úz. plán -výškopis Stiahnuté: 115x | 26.09.2013

zmluva audit r.2012 Stiahnuté: 104x | 26.09.2013

zluva na ver. obstar. -multifunkčný ob. dom Stiahnuté: 107x | 12.09.2013

zmluva o dielo - oplotenie areálu ZŠ Stiahnuté: 158x | 09.09.2013

zmluva oprava miest. komunikácií a chodníkov Stiahnuté: 117x | 14.08.2013

zmluva interaktívna tabuľa dodávka Stiahnuté: 106x | 14.08.2013

dodatok k zmluve ver, ob. multifunkčný ob dom Stiahnuté: 105x | 23.07.2013

zmluva ver. obstarávanie multifunkčný ob. dom Stiahnuté: 93x | 17.06.2013

zmluva min. pôdohospodárstva oecný dom Stiahnuté: 99x | 12.06.2013

zmluva VSD VO Bunetice Stiahnuté: 101x | 12.06.2013

zmluva VSD OcÚ Stiahnuté: 106x | 14.05.2013

zmluva VSD ZŠ Stiahnuté: 91x | 09.05.2013

Stránka