Obsah

Archiv

dodatok k zmluve Stiahnuté: 206x | 17.12.2013

Zmluva VO Lasasachi s.r.o Stiahnuté: 175x | 09.12.2013

zmluva APL plus školské potreby Stiahnuté: 233x | 03.12.2013

dohoda UPSVaR č. 38/50j/NS/2013/NP Stiahnuté: 191x | 29.11.2013

zmluva UPSVaR aktivačné Stiahnuté: 203x | 21.11.2013

zmluva VO učebné pomôcky ZŠ Stiahnuté: 233x | 21.11.2013

zmluva Orange škola Stiahnuté: 234x | 12.11.2013

zmluva úz. plán Stiahnuté: 222x | 26.09.2013

zmluva úz. plán -výškopis Stiahnuté: 210x | 26.09.2013

zmluva audit r.2012 Stiahnuté: 190x | 26.09.2013

zluva na ver. obstar. -multifunkčný ob. dom Stiahnuté: 212x | 12.09.2013

zmluva o dielo - oplotenie areálu ZŠ Stiahnuté: 247x | 09.09.2013

zmluva oprava miest. komunikácií a chodníkov Stiahnuté: 222x | 14.08.2013

zmluva interaktívna tabuľa dodávka Stiahnuté: 190x | 14.08.2013

dodatok k zmluve ver, ob. multifunkčný ob dom Stiahnuté: 193x | 23.07.2013

zmluva ver. obstarávanie multifunkčný ob. dom Stiahnuté: 191x | 17.06.2013

zmluva min. pôdohospodárstva oecný dom Stiahnuté: 208x | 12.06.2013

zmluva VSD VO Bunetice Stiahnuté: 182x | 12.06.2013

zmluva VSD OcÚ Stiahnuté: 197x | 14.05.2013

zmluva VSD ZŠ Stiahnuté: 179x | 09.05.2013

Stránka