Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.04.2019

O2019/11

Objerdnávame u vás Verejné obstarávanie pre proj "Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce"

0,00 EUR

TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Obec Varhaňovce

25.04.2019

O2019/9

Objednávame si u Vás vypracovanie manipulačného poriadku pre ČOV Varhaňovce

0,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO, STREDNA 126 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Varhaňovce

25.04.2019

O2019/8

Objednávame sa u Vás Servírovací vozík SV-3 (SV3) MŠ

0,00 EUR

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/91

Objednávame u vás opravu kanalizácie v obci Varhaňovce podľa pokynov starostky v časti …

0,00 EUR

MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 08001 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/90

ZŠ - Oprava fasády ZŠ - premaľovaním z dôvodu "Rozšírenia kapacity MŠ"

1 686,00 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/88

Objednávame u Vás vyhotovenie PD "Dobudovanie ver. vodovodu" RO Varhaňovce objekt SO 05 - Vodojem …

1 000,00 EUR

Ing.Vladimír Hrico

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/87

Objednávame u Vás dodávku posytovej soli soľ - Zimná údržba MK- 1500 kg.

0,00 EUR

SCO Trade, spol. s r. o., Južná trieda 74, 04001 Košice - mestská časť Juh

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/86

Objednávame si inštaláciu vianočného osvetlenia Inštaláciu žiadame ukončit do 6.12.2018 v obci…

0,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/85

MŚ - objednávame u vás dodávku učebné pomôcky, domáce zvieratka, sada šnurk. kreslenie, zatlkačka…

0,00 EUR

NOMIland s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/84

Objednávame uv vás SSD WD Green 120GB NAND Servcisné práce

0,00 EUR

INCO - AG, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/83

Objednávame u Vás zameranie GP a Geometr.Plánu vysporiada pozemkov pod vodojemom v hornej osade

180,00 EUR

Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/82

Objednávame u Vás vyhotovenie Geometrického Plánu na zrušenie stavby na parcele KN C373…

150,00 EUR

Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/81

Objednávame u Vás vyhotovenie GP č. 94/2018 vysporiadanie parciel pod plánovanými bytovkami "Horná…

400,00 EUR

Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/80

Objednávame u Vás vyhotovenie GP č. 80/2018 vysporiadanie parciel pod novo navrhovanými cestam …

800,00 EUR

Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/79

ZŠ - objednávame u vás čistenie projektora, tlmič výmena tlmičov, doprava

210,00 EUR

Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, 04001 Košice-Sever

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/78

Objednávame u Vas Opravu schodiska ZŠ z dôvodu stavebných prác na budove

1 034,12 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/77

Objednávame u Vas Opravu vnútorných stien ZŠ z dôvodu stavebných prác na budove

1 690,46 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/76

Objednávame u Vás vytýčenie existujuceho vodovodného radu v "Hornej osade"

200,00 EUR

Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 08005 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/75

Objednávame u vás osobnú prepravu Varhaňovce - Nový Targ ˇPLR Cena dohodou

290,00 EUR

USK Stavebno-dopravna firma, 136, 082 05 Šarišské Bohdanovce

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/74

MŠ - doteplenie fasády z dôvodu Rozšírenia kapacity MŠ

1 692,00 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/73

Oprava fasády MŠ - premaľovaním z dôvodu Rozšírenia kapacity MŠ

2 905,50 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/72

Objednávame vytýčenie smeru a výšky potrubia verejného vodovodu

0,00 EUR

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/71

Objednávame zapojenie nahradných zdrojov pre obec do budov z dôvodu vypnutia el.energie podľa…

0,00 EUR

Stanislav Rusnák, 39, 04447 Bunetice

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/70

Objednávame u Vás dodávku výkresy, ceruzky, pera, far. papier lep tyčinka- 4ks , Gamafix 2 ks

0,00 EUR

APL plus, s.r.o, Strojnicka 10 10, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

11.01.2019

O2018/69

Objednávame u Vás dodávku dáždnikov automaticky s potlačou

960,00 EUR

LIM PO, s.r.o., Jesenná, 08001 Prešov

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: