Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020

Neuvedené

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

13.02.2020

Dohoda č. 20/37/010/13

DOHODA č. 20/37/010/13

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

04.02.2020

Kúpna/lízingová zmluva

Kúpna zmluva

15 000,00 EUR

TEMPUS s. r. o. Košice

Obec Varhaňovce

03.02.2020

Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy

Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy

495,27 EUR

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Varhaňovce

31.01.2020

Kúpna zmluva na dodanie el. kompostovacieho zariadenia

Kúpna zmluva na dodanie el. kompostovacieho zariad

1 380,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.01.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o preprave č. 174/2004

Dodatok č. 2 k zmluve o preprave č. 174/2004

0,00 EUR

EUROBUS, Staničné nám,. 9, 042 04 Košice

Obec Varhaňovce

15.01.2020

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

60,00 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetle

361,89 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Varhaňovce

16.12.2019

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

400,00 EUR

PARADA STAV s. r. o.

Obec Varhaňovce

11.12.2019

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

120,00 EUR

Mesto Košice

Obec Varhaňovce

02.12.2019

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

Neuvedené

BCF ENERGY, s. r. o

Obec Varhaňovce

26.11.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Varhaňovce

07.11.2019

Návrh poistnej zmluvy

Návrh zmluvy

81,53 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1535/

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o termínovanom úvere č. 1059/2019/UZ

100 000,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

05.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

25.10.2019

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: USVRK-OIP-2019/001673-130

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: USVRK-OIP-2019/001673-130

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

24.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR

Ing. Lipka Marek, 082 13 Tulčík

Obec Varhaňovce

21.10.2019

DOHODA č. 19/37/012/205

DOHODA č. 19/37/012/205

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

14.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-010

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Varhaňovce

Ministerstvo vnútra SR

09.10.2019

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

01.10.2019

Príkazná zmluva č. 28/PO/2019/EL

Príkazná zmluva č. 28/PO/2019/EL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Varhaňovce

01.10.2019

Zmluva o dielo č.5 /2019

Zmluva o dielo č.5/2019

13 100,60 EUR

CH stav-pro, s.r.o., 121, 08206 Žehňa

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: