Obsah

V obci Varhaňovce je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v časti

odberné miesto Bunetice

v termíne

22. máj 2018 od 08:00 h do 12:30 h

10.05.2018

Zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019

Zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019

Vedenie MŠ v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a vyhláškou MŠVVaŠ SR o materskej škole č.308/2009 Z. z. vyhlasuje, že zápis detí do MŠ na šk. r.2018/19 sa uskutoční od 09.05.2018 do 23.05.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu rodičia vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 7,oo - 16,oo hod. v priestoroch materskej školy.

Detail

04.05.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 04.05.2018 o 10,00 hod. do odvolania.

Detail

28.03.2018

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Jar už klope na vrátka, všade žlté kuriatka. Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne Vám všetkým želá kolektív ZŠ Varhaňovce. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v termíne od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018 sa vyučovanie neuskutoční z dôvodu veľkonočných prázdnin. Žiaci prídu do školy v stredu 4. apríla 2018 nasledovne: Ráno 7.50hod. – triedy 0.B, 1.A, 1.B, 2.B, 3.r Popoludní 12.20hod. – triedy 0.A, 2.A, 4.r, ŠT

Detail

28.03.2018

hk1

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23. marca 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie i prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov našej školy. Za mladších žiakov bol odmenený Samuel Gábor z 2.A triedy. Reprezentovať našu školu v ďalšom postupovom kole budú Markus Mačo a Natália Žigová zo 4.r a Vanesa Žigová z 3.r.

Detail

19.03.2018

Zápis do 1. ročníka 1

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Detail

12.12.2017

Divadelné predstavenie "Pyšná princezná"

Divadelné predstavenie "Pyšná princezná"

Dňa 8.12.2012 sa žiaci ZŠ a MŠ zúčastnili na divadelnom predstavení divadla PORTÁL "Pyšná princezná". Fotky nájdete vo fotogalérii.

Detail

07.12.2017

Zima v ZŠ Varhaňovce

Zima v ZŠ Varhaňovce

Zima v ZŠ Varhaňovce

Detail

09.11.2017

Výchovný koncert - súbor Romathan

Výchovný koncert - súbor Romathan

Dňa 25.10.2017 sa žiaci ZŠ Varhaňovce zúčastnili na výchovnom koncerte. Zahrali, zatancovali a zaspievali nám členovia súboru Romathan. Týmto sa im chceme poďakovať za príjemný kultúrny zážitok.

Detail

06.11.2017

Úcta k starším 2017

Úcta k starším 2017

Úcta k starším 2017

Detail

12.10.2017

Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť

.

Detail

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce