Obsah

Prerušenie distirbúcie elektriny v celej obci Varhaňovce

dňa16.08.2018

od 07:00 h do 17:00 h

dňa 27.08.2018

od 07:30 h do 17:00 h

dňa 28.08.2018

od 07:30 h do 17:00 h

dňa 30.08.2018

od 07:30 h do 17:00 h

13.08.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - celá obec Varhaňovce

Detail

11.07.2018

Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba

Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba

Obec Varhaňovce v posledných rokoch mala nedostatok pitnej vody a navyše voda nám často tečie zakalená. V letných mesiacoch sme to pociťovali oveľa intenzívnejšie. Obci sa podarilo po niekoľkoročnom úsilí vyrokovať s VVS, a.s. Košice, aby nás napojili na zdroj pitnej vody z Vodárenskej nádrže Starina prívodným potrubím z Šarišských Bohdanoviec a to realizáciou stavby "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba." Ako vidíme na priložených fotografiách, stavba sa už realizuje.

Detail

28.06.2018

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v piatok, 29.6.2018 o 9.00 hod.

Detail

31.05.2018

Noc v škole

Noc v škole

Noc v škole

Detail

31.05.2018

Deň detí

Deň detí

Deň detí

Detail

28.05.2018

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek

Detail

12.12.2017

Divadelné predstavenie "Pyšná princezná"

Divadelné predstavenie "Pyšná princezná"

Dňa 8.12.2012 sa žiaci ZŠ a MŠ zúčastnili na divadelnom predstavení divadla PORTÁL "Pyšná princezná". Fotky nájdete vo fotogalérii.

Detail

07.12.2017

Zima v ZŠ Varhaňovce

Zima v ZŠ Varhaňovce

Zima v ZŠ Varhaňovce

Detail

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce

Varhaňovce

IČO
00327956

Kontaktné spojenie

Telefón: +421 517781117