Obsah

10.10.2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017

Detail

25.08.2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania TSP

Oznámenie o vyhlásení výberového konania Obecný úrad Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.09.2017 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Varhaňovce. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.09.2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Detail

23.08.2017

Zmena cestovného poriadku

Cestovný poriadok

Detail

14.08.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.08.2017 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varhaňovciach

Detail

12.10.2017

Odpustová slávnosť

.

Detail

26.05.2017

Farsko - obecný ples Varhaňovce 2017

.

Detail

23.01.2017

Otvorenie KC

Otvorenie KC

Detail

23.01.2017

Deň obce 2015

Deň obce 2015

Detail

18.01.2017

Elba

Otvorenie školy

Detail

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce