Obsah

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

17.02.2020

nebezpečný odpad

Vývoz nebezpečného odpadu

Dňa 2.3.2020 bude uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 8:45-9:45 hod. V uvedenom čase môžete priniesť nebezpečný odpad pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme na základe občianskeho preukazu.

Detail

12.02.2020

Valentínska kvapka krvi 2

Valentínska kvapka krvi

Pozývame vás na Valentínsku kvapku krvi, ktorá sa uskutoční dňa 6.3.2020 od 8:00 - 10:00 hod. v kultúrnom dome v Šarišských Bohdanovciach

Detail

03.02.2020

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/NN vedení formou verejnej vyhlášky

Detail

28.01.2020

pozvanka

Pozvánka

Pozývame Vás na OZ, 30.01.2020 o 17:00, v zasadačke OcÚ Varhaňovce

Detail

31.12.2019

.

Krásny Nový rok!

Krásny Nový rok!

Detail

07.03.2019

Uvítanie detí do života 2018

Uvítanie detí do života 2018

Uvítanie detí do života

Detail

01.03.2019

Slávnostné otvorenie MŠ

Slávnostné otvorenie MŠ

Slávnostné otvorenie MŠ

Detail

07.11.2018

Deň obce 2017

Deň obce 2017

.

Detail

05.11.2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018

.

Detail

05.11.2018

Úcta k starším 2018

.

Detail

Kontaktné detaily

Varhaňovce

IČO
00327956

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce