Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Varhaňovce Obec
Varhaňovce

Terénna sociálna práca

       Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

realizuje národný projekt

 „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/ zamestnankyne našej obce:

Terénny sociálny pracovník:

Mgr. Tomáš Žitnay

e-mail: tsp.varhanovce@gmail.com

tel.č. : 0907 404  028

 

Terénni pracovníci :

Mgr. Nikola Sedláková

e-mail: tsp.varhanovce@gmail.com

tel.č. :   0908 098 412

           

 

Terénny sociálny pracovník:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,

• posudzovanie životnej situácie osôb v kontexte ich sociálnych vzťahov,

• poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby,

 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,

 • individuálny a skupinový poradenský proces,

 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém,

• poskytovanie pomoci pri riešení osobných záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,

 • krízová intervencia,

• evidencia priamej prípadovej práce,

 • zber dát v lokalite, v spolupráci s RK.

Terénny pracovník :

• kontaktovanie potenciálnych osôb so sociálnymi problémami,

 · pomoc v problémových alebo krízových situáciách,

 • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite,

 • poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach,

 • sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,

 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie,

• vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu,

 • zber dát v lokalite, v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom.

Obec

Kontakt

Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce

Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17

+421 915 999 084

+421 917 695 831
Email:

obec@obecvarhanovce.sk

Email pre verejné obstarávanie

obecvarhanovce@gmail.com
Web:

www.obecvarhanovce.sk

 

Viac

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa

ŠK SLOVAN VARHAŇOVCE

šK SLOVAN

Terénna sociálna práca

Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce

Vysporiadanie pozemkov v osídlení MRK obce Varhaňovce - Horná Osada

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na