Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Varhaňovce Obec
Varhaňovce

Iné dokumenty

Iné dokumenty

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,57 kB

\"Rekonštrukcia povrchu futbalového ihriska - Varhaňovce\" po povodni

2011-02-15-135351-VOIhrisko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 187 kB

\"SO 02 Miestne komunikácie a chodníky\" oprava po povodni

2011-02-15-135403-VOkomunikacieachodniky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 184 kB

\"SO 01 Lávka k prečerpávacej stanici kanalizácie\" oprava po povodni

2011-02-15-135415-VOLavkakprecerpavacejstanici.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 186 kB

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach

2011-03-16-151356-Rokovac___poriadok_obecn__ho_zastupite__stva_vo_Varha__ovciachr._2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB

Výberové konanie na riaditeľa základnej školy Varhaňovce

2011-05-24-154530-V__berov___konanie_-_riadite___vyhl__senie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB

zásady odmeňovania poslancov

2011-12-15-102058-Z__sady_odme__ovanie_poslancov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,86 kB

Vyhláška -26D/1050/2013

2013-10-25-104357-V__hl____ka_-_Marian_Balog.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,75 kB

VO školské potreby 2013-2014 výzva

2013-11-15-092153-V__zva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 195 kB

VO školské potreby 2013-2014 výkaz výmer

2013-11-15-092241-VO_M___u__ebn___pom__cky.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 13,56 kB

VO školské potreby 2013.- 2014 výkaz výmer

2013-11-15-092338-VO_Z___u__ebn___pom__cky.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,71 kB

ÚZ plán Varhaňovce- zadanie

2013-12-10-135237-__Z_pl__n_Varh.zadanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,36 kB

ÚZ plán Varhaňovce- oznámenie oprerokovaní zadania

2013-12-10-135347-__Z_pl__n_ozn__menie_o_prerokovan___zadania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,04 kB

VO projekt 4.1 c oznámenie

2013-12-27-142237-OZNAMENIE_FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,99 kB

Informácia podľa §41 os.1zák. o VO Rekonštrukcia multifunkčného ob. domu

2014-01-07-083144-Multifunk__n___obecn___dom_inform__cia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,47 kB

Rozpočet 2014-2016

2014-04-02-081639-rozpo__et_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,02 kB

záverečný účet obce za r. 2013

2014-08-11-075643-z__vere__n_______et_obce_za_r._2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB

voľby do orgánov samosprávy 2014 oznámenie o počte obyvateľov, počte volených poslancov,

2014-08-25-081953-Vo__by_samospr__va_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,48 kB

oznámenie - projekt- Prevenciou k ochrane obyvateľou a majetku Občianske hliadky

2014-10-31-105454-Ozn__menie_-_ob__iansk___hliadky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,46 kB

prevenciou k ochrane obyvateľov a majetku Výberové konanie na pracovné miesto člena akoordinátora

2014-11-07-074451-ob__ianske_hliadky__-_v__berov___konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1018,06 kB

Publicita - Prevenciou o ochrane obyvateľov a majetku

2015-01-18-091548-propag__cia_projektu_Varha__ovce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 98,95 kB

Vyhlásenie výberového konania - Audítor

2015-01-02-184252-AUDITOR_-_vyhlasenie_vyber._konania.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 96,08 kB

Zvozový kalendár 2015

2015-01-02-185105-Zvozov___kalend__r_2015
Typ súboru: dokument, Velkosť: 309,55 kB

Vyhlásenie výberového konania - Hlavný kontrolór obce

2015-01-16-170810-Kontrol__r.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 96,44 kB

Vyhlásenie výberového konania na TSP a ATSP

2015-02-22-192514-V__berov___konanie_TSP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,86 kB

Výzva na predložemnie ponúk Varhaňovce STRAVNÉ LÍSTKY

2015-02-26-150418-v__zva_na_predlo__enie_pon__k_Vaha__ovce_STRAVN___L__STKY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,45 kB

Výzva Finančný a projektový manažment

2015-02-26-140342-V__zva_na_predkladanie_pon__k_FM_a_PM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 979,4 kB

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

2015-03-09-201611-oznamenie-upn-psk_final-pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,3 kB

Mapka riešenia územia strategického dokumentu - Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

2015-03-09-202242-mapka_oznamenie-pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB

Oznam o výberovom konaní

2015-03-25-145516-Oznam_o_v__berovom_konan__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 147 kB

Záverečný účet obce Varhaňovce

2015-05-08-152852-Z__vere__n_______et_Obce_Varha__ovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

2015-05-10-194103-Pl__n_kontrolnej___innosti_na_II._polrok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,06 kB

Vyhlásenie výberového konania na ATSP

2015-06-15-190236-Oznam_o_VK_ATSP_1.j__l_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,62 kB

Verejná vyhláška "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniova stavba"

2015-07-10-151444-Verejn___vyhl____ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,34 kB

Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ školy

2015-07-14-105629-Vyberove-konanie_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,18 kB

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK

2015-08-28-173213-kdvz-psk-oznamenie-pdf__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,27 kB

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja

2015-09-10-145154-oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu-prv-psk-pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,54 kB

Oznámenie o stgrtegickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1,2015 územného plánu obce Brestov

2015-11-11-100644-Ozn__menie_o_stgrtegickom_dokumente_-_Zmeny_a_doplnky___._1_2015____zemn__ho_pl__nu_obce_Brestov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

Voľby do NR SR

2015-11-15-095136-Vo__by_do_N__rodnej_rady_Slovenskej_republiky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,55 kB

Výzva na predkladanie ponúk AČ

2015-12-30-114731-V__zva_A__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,47 kB

Doplnok ku správe o hodnotení strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020

2016-01-14-132649-doplnok-ku-sprave-o-hodnoteni-natura-2000-rtf.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 49,36 kB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020

2016-02-15-153335-Program_hospod__rskeho_a_soci__lneho_rozvoja_Pre__ovsk__ho_samospr__vneho_kraja_na_obdobie_2014_-_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,11 kB

Výzva na predkladanie ponúk

2016-03-16-164225-V__zva_na_predkladanie_pon__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,47 kB

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

2016-05-02-100239-POH_oznamenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,68 kB

Výberové konanie učiteľka MŠ

2016-06-07-102318-V__berov___konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,75 kB

Verejná vyhláška - skládka komunálneho odpadu

2016-08-02-115437-verejna_vyhlaska__zverejnene_2._.2016.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB

SAD zmena CP

2016-08-31-090123-SAD_zmena_CP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,34 kB

Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

2016-09-05-095335-Ozn__mnie_o_verejnom_prerokovan___konceptu___zemn__ho_pl__nu_Pre__ovs.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,48 kB

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja” – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

2016-10-20-100532-__zemn___pl__n_Pre__ovsk__ho_samospr__vneho_kraja________zaslanie_spr__vy_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,91 kB

Oznámenie o voľných pracovných miestach

2017-01-03-141537-Vo__n___miesta_na_na__ej___kole_Z___Varha__ovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,38 kB

Samospráva

Kontakt

Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce

Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17

+421 915 999 084

+421 917 695 831
Email:

obec@obecvarhanovce.sk

Email pre verejné obstarávanie

obecvarhanovce@gmail.com
Web:

www.obecvarhanovce.sk

 

Viac

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa

ŠK SLOVAN VARHAŇOVCE

šK SLOVAN

Terénna sociálna práca

Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce

Vysporiadanie pozemkov v osídlení MRK obce Varhaňovce - Horná Osada

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na