Obsah

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Varhaňovce

Sídlo prevádzkovateľa: Varhaňovce 56, 082 05  Šarišské Bohdanovce

Email: obec@obecvarhanovce.sk

Telefón: 051/77 811 17

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle http://info.zodpovednaosoba.eu/