Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Varhaňovce Obec
Varhaňovce

Schválené VZN

Rok 2022

VZN zápis detí do školy

VZN-zápis-detí-do-školy-1-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262 kB
Vložené: 2. 4. 2022

Rok 2021

VZN č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce Varhaňovce na úseku školstva

VZN financovanie originálneho školstva Varhanovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,67 kB
Vložené: 20. 12. 2021

VZN č. 3/2021

IMG_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 731,55 kB
Vložené: 25. 5. 2021

VZN č. 2/2021,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Varhaňovce

VZN č 2 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Vložené: 5. 5. 2021

VZN zápis detí do školy

VZN-zápis-detí-do-školy-1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,05 kB
Vložené: 19. 3. 2021

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,06 kB
Vložené: 16. 12. 2019

VZN č.3/2019 Školské obvody obce Varhaňovce

VZN 3-2019-školské-obvody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,26 kB
Vložené: 21. 3. 2019

VZN č.2/2019 o výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí v Materskej škole

VZN č.2-2019-Varhaňovce-príspevok-za-pobyt-dieťaťa-v-MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,09 kB
Vložené: 21. 3. 2019

VZN č.1/2019 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,8 kB
Vložené: 21. 3. 2019

Rok 2018

VZN č.1/2018 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce Varhaňovce

VZN schvalené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 5. 3. 2018

Rok 2017

VZN č. 3 2017ostatné poplatky

VZN č. 3 2017ostatné poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 658,76 kB
Vložené: 4. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Varhaňovce Určenie výšky mesač.príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ č.2/2017

VZN určenie výšky mesač.príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,72 kB
Vložené: 7. 7. 2017

Schéma k VZN č.1/2017

schéma.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,95 MB
Vložené: 7. 7. 2017

Príloha VZN č.1/2017

príloha vzn č.1,2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,71 MB
Vložené: 7. 7. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Varhaňovce č. 1/2017,

všeobecne záväzné nariadenie obce varhaňovce č. 1,2017,.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,35 kB
Vložené: 7. 7. 2017

Rok 2016

VZN 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Varhaňovce

2016-06-26-222103-VZN_o_odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,66 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN Pohrebisko

2016-06-10-201047-VZN_Pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,41 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN 2-2016

2016-06-10-201012-VZN_2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,98 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN 1-2016 Požiarny poriadok obce Varhaňovce

2016-02-22-163311-VZN__1-2016_o_po__iarnom_poriadku_obce_Varha__ovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,15 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN 6-2015 o verejnom poriadku

2015-12-20-182746-VZN_o_verej.poriadku_2014_Varha__ovce_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,15 kB
Vložené: 11. 1. 2017

Rok 2015

VZN č. 5-2015 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2015-12-20-182246-VZN_o_miestnych_daniach__poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,85 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN č.4-2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Varhaňovce

2015-12-20-175241-VZN_o_poskytovan___dot__ci__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,78 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN č. 3-2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Varhaňovce

2015-12-22-183229-VZN_obce_o_vymedzen___miest_na_umiest__ovan___plag__tov__Varha__ovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,48 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN č.2-2015 o výstavbe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce varhaňovce

2015-06-19-115707-VZN_Pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,73 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN 1-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

2015-06-19-105857-VZN_1-2015_Z__sady_hospod__renia_a_nakladania_s_majetkom_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,73 kB
Vložené: 11. 1. 2017

Rok 2013

VZN č. 5/2013 dane a poplatky na r. 2014

2013-12-30-113320-VZN___._5_dane_a_poplatky_na_r._2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,34 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN č. 4/2013 príspevok na financovanie škôl na r. 2014

2013-12-30-113233-VZN___._4_dot__cia_na_r.2014_Z___a_M___v_zria__dovate__skej_p__sobnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,38 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN č. 3 príspevok na CVČ a ŠKD na r. 2014

2013-12-30-113117-VZN___.3_dot__cie_CV___a___KD_na_r._2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,65 kB
Vložené: 11. 1. 2017

VZN dane a poplatky na r. 2013

2013-03-01-135017-VZN_dane_a_poplatky_R._2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,83 kB
Vložené: 11. 1. 2017

Rok 2012

VZN miestne referendum

2012-05-18-080111-VZN_miestne_referendum.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,97 kB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN miestne dane a poplatky na r. 2012

2011-12-07-141633-VZN_r.2011_miestnych_daniach_a_p._.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,85 kB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN zásady hospodárenia s majetkom

2011-12-07-141517-vzn_z__sady_hospod__renia_a_nakladania_s_majetkom_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 141 kB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN trhoviská

2011-07-01-141936-VZN_trhovisk___.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,97 kB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN o poplatkoch

2011-07-01-141919-VZN_poplatky_N__vrh.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,83 kB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN o poplatkoch za sálu KD a zasadaciu miestnosť

2011-07-01-141850-VZN_o_poplatkoch_za_s__u_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,95 kB
Vložené: 10. 1. 2017

Zverejňovanie

Kontakt

Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce

Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17

+421 915 999 084

+421 917 695 831
Email:

obec@obecvarhanovce.sk

Email pre verejné obstarávanie

obecvarhanovce@gmail.com
Web:

www.obecvarhanovce.sk

 

Viac

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa

ŠK SLOVAN VARHAŇOVCE

šK SLOVAN

Terénna sociálna práca

Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce

Vysporiadanie pozemkov v osídlení MRK obce Varhaňovce - Horná Osada

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na