Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2020

Zmluva č. 1420 145 o poskytnutí dotácie prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 1420 145 o poskytnutí dotácie prostriedk

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Varhaňovce

18.03.2020

Zmluva o dielo 02/2020

Zmluva o dielo 02/2020

12 634,80 EUR

VodoKap - SK, s. r. o.

Obec Varhaňovce

18.03.2020

Zmluva o dielo 01/2020

Zmluva o dielo 01/2020

3 795,60 EUR

VodoKap - SK, s. r. o.

Obec Varhaňovce

12.03.2020

ZMLUVA č. 2020 MPC NP PoP ZŠ 043 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

ZMLUVA č. 2020 MPC NP PoP ZŠ 043

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Varhaňovce

28.02.2020

Kúpna zmluva č. Z20203810 Z

Kúpna zmluva č. Z20203810 Z

1 166,64 EUR

KRIDLA s. r. o.

Obec Varhaňovce

27.02.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp

98,54 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

26.02.2020

Zmluva o dielo č. 26/02/2020

Zmluva o dielo č. 26/02/2020

7 480,00 EUR

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt

Obec Varhaňovce

26.02.2020

Dohoda č.20/37/50J/5

DOHODA č.20/37/50J/5

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

20.02.2020

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003439

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003439 o poskytnutí dotáci

28 422,12 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

14.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020

Neuvedené

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

13.02.2020

Dohoda č. 20/37/010/13

DOHODA č. 20/37/010/13

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

04.02.2020

Kúpna/lízingová zmluva

Kúpna zmluva

15 000,00 EUR

TEMPUS s. r. o. Košice

Obec Varhaňovce

31.01.2020

Kúpna zmluva na dodanie el. kompostovacieho zariadenia

Kúpna zmluva na dodanie el. kompostovacieho zariad

1 380,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.01.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o preprave č. 174/2004

Dodatok č. 2 k zmluve o preprave č. 174/2004

0,00 EUR

EUROBUS, Staničné nám,. 9, 042 04 Košice

Obec Varhaňovce

15.01.2020

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

60,00 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetle

361,89 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Varhaňovce

16.12.2019

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

400,00 EUR

PARADA STAV s. r. o.

Obec Varhaňovce

11.12.2019

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

120,00 EUR

Mesto Košice

Obec Varhaňovce

26.11.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Varhaňovce

07.11.2019

Návrh poistnej zmluvy

Návrh zmluvy

81,53 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1535/

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o termínovanom úvere č. 1059/2019/UZ

100 000,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

05.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: