Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2018

Zmluva o prenájme nehnuteľností

Zmluva o prenájme nehnuteľností

0,00 EUR

Anima, n.o.

Obec Varhaňovce

29.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

29.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

28.06.2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

26.06.2018

Dohoda č. 18/37/50J/NS/63

Dohoda č. 18/37/50J/NS/63

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

22.06.2018

Zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

0,00 EUR

NN Tatry Sympatia, d.d.s.,a.s.

Obec Varhaňovce

12.06.2018

Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva doplnkové dôchodkové sporenie

0,00 EUR

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

Obec Varhaňovce

05.06.2018

Poskytnutie služieb

Dodatok č.2

Neuvedené

ATH-PO s.r.o, Bardejovska 61, 080 06 Ľubotice

Obec Varhaňovce

31.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania st

Neuvedené

DOXX - stravne listky, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Varhaňovce

30.05.2018

Poistenie budovy OcÚ

Poistenie budovy OcÚ

570,80 EUR .

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

18.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

EjproM- Martin MAGDA

Obec Varhaňovce

18.05.2018

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

0,00 EUR

EjproM- Martin MAGDA

Obec Varhaňovce

02.05.2018

Dohoda č. 18/37/012/61

Dohoda č. 18/37/012/61

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

02.05.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.7 z dňa 20.03.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.7 z dňa 20.03.2018

0,00 EUR

CANASIS s.r.o.

Obec Varhaňovce

23.04.2018

Zmluva o servisnom prenajme rohoží

Zmluva o servisnom prenajme rohoží

0,00 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Varhaňovce

18.04.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - elektrina - Horná osada

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

17.04.2018

Zmluva č.ZO-2018-56-01 o poskytnutí služieb.pdf

Zmluva č.ZO-2018-56-01 o poskytnutí služieb.pdf

0,00 EUR

NAJ, s.r.o, 1, 065 11 Nová Ľubovňa

Obec Varhaňovce

16.04.2018

Zmluva o členstve a prístupe na Portál

Zmluva o členstve a prístupe na Portál

0,00 EUR

INTOM, s.r.o.

Obec Varhaňovce

05.04.2018

Zmluva o grantovom účte- modernizácia hasičskej zbrojnice Varhaňovce

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima Banka

Obec Varhaňovce

23.03.2018

Zmluva o dielo č.8

Zmluva o dielo č.8

13 121,20 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Varhaňovce

23.03.2018

Dotácia DHZO

Zmluva č.148 369 DHZO

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Varhaňovce

21.03.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR .

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Varhaňovce

21.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD Varhaňovce

853,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Varhaňovce

21.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 698,71 EUR

Real Security, s.r.o.

Obec Varhaňovce

20.03.2018

Zmluva o dielo č.7

Zmluva o dielo č.7

17 576,11 EUR

CANASIS s.r.o.

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: