Obsah

Archiv

Dodatok k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 1.1.2014 Stiahnuté: 204x | 20.03.2017

Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 223x | 20.03.2017

Príkazná zmluva č.26,PO,2016,PL Stiahnuté: 230x | 26.01.2017

Príkazná zmluva č.10,PO,2016,ODP Stiahnuté: 241x | 26.01.2017

Príkazná zmluva č.19/PO/2016/EL Stiahnuté: 250x | 26.01.2017

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 01.01.2014 Stiahnuté: 223x | 26.01.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí právnych služieb Stiahnuté: 226x | 26.01.2017

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Stiahnuté: 268x | 02.12.2016

Zmluva č. 119749 08 U03 Enviromentálny fond Stiahnuté: 235x | 25.11.2016

Dohoda č. 16/37/012/222 Stiahnuté: 253x | 03.11.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb Stiahnuté: 264x | 03.11.2016

ZoD Internetová prezentácia Stiahnuté: 261x | 03.11.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Stiahnuté: 252x | 24.10.2016

Kontrakt č. TANS1600164 Stiahnuté: 229x | 17.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 31.2016 zo dňa 05.09.2016 Stiahnuté: 217x | 05.10.2016

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode z 25.01.2016 Stiahnuté: 259x | 03.10.2016

Dohoda č.16/37/010/128 Stiahnuté: 238x | 22.09.2016

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Stiahnuté: 203x | 19.09.2016

Licenčná zmluva č. U21482016 URBIS Stiahnuté: 214x | 19.09.2016

Zmluva o dielo č.31/2016 Stiahnuté: 261x | 05.09.2016

Stránka