Obsah

Archiv

zmluva min. poľ. a rozvoja vidieka -projekt 4.1 Stiahnuté: 214x | 12.04.2011

dodatok k zmluve ASPOaZM Stiahnuté: 234x | 12.04.2011

dodatok k zmluve elektrina - SLOVAKIA Eenrgy Stiahnuté: 252x | 06.04.2011

dodatok k zmluve KUŽP Stiahnuté: 207x | 06.04.2011

dodatok k zmluve Orange Stiahnuté: 263x | 06.04.2011

zmluva Orange Stiahnuté: 248x | 06.04.2011

zmluva Metro Stiahnuté: 244x | 06.04.2011

zmluva o poskytovaní údajov - kataster Stiahnuté: 224x | 16.03.2011

zmluva na správu majetku obce - ČOV Stiahnuté: 302x | 16.03.2011

ZOD Úprava futbalového ihriska po povodniach Stiahnuté: 246x | 10.03.2011

zmluva o dodávke elektriny Stiahnuté: 231x | 08.03.2011

Dodatok k zmlve FSR Stiahnuté: 239x | 08.03.2011

zmluva -Poskytovanie právnych služieb Stiahnuté: 243x | 08.03.2011

ZOD Komunikácie a chodníky -oprava po povodniach Stiahnuté: 217x | 08.03.2011

ZOD Lávka k prečrpávacej stanici - oprava po povodniach Stiahnuté: 220x | 08.03.2011

zmluva na projektovú dok. škola Stiahnuté: 210x | 08.03.2011

Stránka