Obsah

Archiv

zmluva min. poľ. a rozvoja vidieka -projekt 4.1 Stiahnuté: 226x | 12.04.2011

dodatok k zmluve ASPOaZM Stiahnuté: 250x | 12.04.2011

dodatok k zmluve elektrina - SLOVAKIA Eenrgy Stiahnuté: 265x | 06.04.2011

dodatok k zmluve KUŽP Stiahnuté: 218x | 06.04.2011

dodatok k zmluve Orange Stiahnuté: 274x | 06.04.2011

zmluva Orange Stiahnuté: 258x | 06.04.2011

zmluva Metro Stiahnuté: 255x | 06.04.2011

zmluva o poskytovaní údajov - kataster Stiahnuté: 239x | 16.03.2011

zmluva na správu majetku obce - ČOV Stiahnuté: 313x | 16.03.2011

ZOD Úprava futbalového ihriska po povodniach Stiahnuté: 257x | 10.03.2011

zmluva o dodávke elektriny Stiahnuté: 241x | 08.03.2011

Dodatok k zmlve FSR Stiahnuté: 251x | 08.03.2011

zmluva -Poskytovanie právnych služieb Stiahnuté: 257x | 08.03.2011

ZOD Komunikácie a chodníky -oprava po povodniach Stiahnuté: 229x | 08.03.2011

ZOD Lávka k prečrpávacej stanici - oprava po povodniach Stiahnuté: 232x | 08.03.2011

zmluva na projektovú dok. škola Stiahnuté: 220x | 08.03.2011

Stránka