Obsah

Archiv

zmluva min. poľ. a rozvoja vidieka -projekt 4.1 Stiahnuté: 102x | 12.04.2011

dodatok k zmluve ASPOaZM Stiahnuté: 99x | 12.04.2011

dodatok k zmluve elektrina - SLOVAKIA Eenrgy Stiahnuté: 121x | 06.04.2011

dodatok k zmluve KUŽP Stiahnuté: 103x | 06.04.2011

dodatok k zmluve Orange Stiahnuté: 140x | 06.04.2011

zmluva Orange Stiahnuté: 136x | 06.04.2011

zmluva Metro Stiahnuté: 131x | 06.04.2011

zmluva o poskytovaní údajov - kataster Stiahnuté: 104x | 16.03.2011

zmluva na správu majetku obce - ČOV Stiahnuté: 139x | 16.03.2011

ZOD Úprava futbalového ihriska po povodniach Stiahnuté: 112x | 10.03.2011

zmluva o dodávke elektriny Stiahnuté: 108x | 08.03.2011

Dodatok k zmlve FSR Stiahnuté: 103x | 08.03.2011

zmluva -Poskytovanie právnych služieb Stiahnuté: 122x | 08.03.2011

ZOD Komunikácie a chodníky -oprava po povodniach Stiahnuté: 106x | 08.03.2011

ZOD Lávka k prečrpávacej stanici - oprava po povodniach Stiahnuté: 108x | 08.03.2011

zmluva na projektovú dok. škola Stiahnuté: 98x | 08.03.2011

Stránka