Obsah

Archiv

zmluva min. poľ. a rozvoja vidieka -projekt 4.1 Stiahnuté: 120x | 12.04.2011

dodatok k zmluve ASPOaZM Stiahnuté: 124x | 12.04.2011

dodatok k zmluve elektrina - SLOVAKIA Eenrgy Stiahnuté: 134x | 06.04.2011

dodatok k zmluve KUŽP Stiahnuté: 117x | 06.04.2011

dodatok k zmluve Orange Stiahnuté: 163x | 06.04.2011

zmluva Orange Stiahnuté: 159x | 06.04.2011

zmluva Metro Stiahnuté: 150x | 06.04.2011

zmluva o poskytovaní údajov - kataster Stiahnuté: 120x | 16.03.2011

zmluva na správu majetku obce - ČOV Stiahnuté: 158x | 16.03.2011

ZOD Úprava futbalového ihriska po povodniach Stiahnuté: 130x | 10.03.2011

zmluva o dodávke elektriny Stiahnuté: 126x | 08.03.2011

Dodatok k zmlve FSR Stiahnuté: 123x | 08.03.2011

zmluva -Poskytovanie právnych služieb Stiahnuté: 141x | 08.03.2011

ZOD Komunikácie a chodníky -oprava po povodniach Stiahnuté: 127x | 08.03.2011

ZOD Lávka k prečrpávacej stanici - oprava po povodniach Stiahnuté: 127x | 08.03.2011

zmluva na projektovú dok. škola Stiahnuté: 118x | 08.03.2011

Stránka