Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP Č.Z. KŽP-PO4-SC431-2015-6

KŽP-PO4-SC431-2015-6/156

0,00 EUR .

SIEA

Obec Varhaňovce

27.06.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrov

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Varhaňovce

21.06.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

0,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Varhaňovce

21.06.2017

Poistenie majetku právnických osôb

Poistenie majetku Právnických osôb

0,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Varhaňovce

15.06.2017

Zmluva o dielo č.05/2017

Zmluva odielo č.05/2017

0,00 EUR

Ing.Vladimír Hrico

Obecný úrad Varhaňovce

29.05.2017

Dohoda č.17/37/054/94-PZ

Dohoda č.17/37/054/94-PZ

0,00 EUR .

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

10.05.2017

Zmluva o spolupráci pre národný projekt Terénna sociálna práca

USVRK-OIP-2017/000540-001

0,00 EUR .

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

28.04.2017

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie

3 912,00 EUR .

Pozemkové spoločenstvo Varhaňovce

Obec Varhaňovce

27.04.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP A.S., MOLODAVSKA 12, 040 01 Košice

Obec Varhaňovce

27.04.2017

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie

550,00 EUR

Balog František

Obec Varhaňovce

26.04.2017

Dohoda č. 17/37012/55

Dohoda č. 17/37012/55

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

19.04.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny - Veľkoodber

Zmluva o združenej dodávke elektriny - Veľkoodber

0,00 EUR

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu o.z.

Obec Varhaňovce

19.04.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny malooodber

Zmluva o združenej dodávke elektriny malooodber

0,00 EUR

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu o.z.

Obec Varhaňovce

04.04.2017

Dodatok k Zmluve

Dodatok k zmluve

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Varhaňovce

31.03.2017

Rámcová zmluva o dodávke potravinových balíčkov pre ZŠ Varhaňovce

Zmluva č. 4/2017

0,00 EUR

Martina Nevelosova

Obec Varhaňovce

31.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny - veľkoodber

Zmluva o združenej dodávke elektriny - veľkoodber

0,00 EUR

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu o.z.

Obec Varhaňovce

30.03.2017

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Varhaňovce

KŽP-PO4-SC431-2015-6/156

167 690,49 EUR

SIEA

Obec Varhaňovce

30.03.2017

Zmluva o dielo č.3/2017

3/2017

1 500,00 EUR

Alfaria s.r.o.

Obec Varhaňovce

29.03.2017

Dohoda 17/37/52A/45

Dohoda 17/37/52A/45

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

24.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu o.z.

Obec Varhaňovce

24.03.2017

Zmluva o dielo Kamerový systém v obci Varhaňovce

Zmluva o dielo č.17.03/017

10 788,00 EUR Desaťtisícsedemstoosemdesiatosem Euro

Kamtel, s.r.o

Obec Varhaňovce

21.03.2017

Zámenná zmluva

Zámenná Zmluva

0,00 EUR

Ján Štefko, Elena Štefková

Obec Varhaňovce

21.03.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Ján Štefko

Obec Varhaňovce

21.03.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

180,00 EUR

Mikita Milan

Obec Varhaňovce

21.03.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 925,00 EUR

Gaľa Viliam

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: