Obsah

Zápisnice

Rok 2021

Zápisnica z 11.02.2021 Stiahnuté: 40x | 19.02.2021

Zápisnica z 18.3.2021 Stiahnuté: 32x | 19.03.2021

Zápisnica z 25.5.2021 Stiahnuté: 12x | 26.05.2021

Zápisnica z 30.04.2021 Stiahnuté: 30x | 05.05.2021

Rok 2020

Zápisnica z 07. 08. 2020 Stiahnuté: 80x | 11.08.2020

Zápisnica z 18. 12. 2020 Stiahnuté: 45x | 28.12.2020

Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 98x | 29.05.2020

Zápisnica z 26. 06. 2020 Stiahnuté: 69x | 29.06.2020

Zápisnica z 29. 10. 2020 Stiahnuté: 40x | 02.11.2020

Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 106x | 03.02.2020

Zápisnica z 30. 11. 2020 Stiahnuté: 48x | 07.12.2020

Zápisnica z 31.08.2020 Stiahnuté: 54x | 02.11.2020

Rok 2019

Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 152x | 12.11.2019

Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 128x | 18.08.2019

Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 176x | 20.07.2019

Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 113x | 23.12.2019

Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 278x | 21.03.2019

Zápisnica z 23. 09. 2019 Stiahnuté: 107x | 30.09.2019

Zápisnica z 30. 05. 2019 Stiahnuté: 184x | 07.06.2019

Zápisnica z 31. 12. 2019 Stiahnuté: 74x | 09.01.2020

Stránka