Obsah

Zápisnice

Rok 2020

Zápisnica z 07. 08. 2020 Stiahnuté: 26x | 11.08.2020

Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 47x | 29.05.2020

Zápisnica z 26. 06. 2020 Stiahnuté: 27x | 29.06.2020

Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 50x | 03.02.2020

Zápisnica z 31.8.2020 Stiahnuté: 15x | 10.09.2020

Rok 2019

Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 89x | 12.11.2019

Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 87x | 18.08.2019

Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 120x | 20.07.2019

Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 55x | 23.12.2019

Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 226x | 21.03.2019

Zápisnica z 23. 09. 2019 Stiahnuté: 63x | 30.09.2019

Zápisnica z 30. 05. 2019 Stiahnuté: 116x | 07.06.2019

Zápisnica z 31. 12. 2019 Stiahnuté: 34x | 09.01.2020

Rok 2018

Zápisnica z 08.11.2018 Stiahnuté: 210x | 02.12.2018

Zápisnica z 12.09.2018 Stiahnuté: 158x | 25.09.2018

Zápisnica z 2.12.21018 Stiahnuté: 184x | 17.12.2018

Zápisnica z 20.12.2018 Stiahnuté: 147x | 02.01.2019

Zápisnica z 23.11.2018 Stiahnuté: 159x | 02.12.2018

Zápisnica z 24.06.2018 Stiahnuté: 192x | 08.08.2018

Zápisnica z 28.02.2018 Stiahnuté: 217x | 05.03.2018

Stránka