Obsah

Zápisnice

Rok 2020

Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 23x | 29.05.2020

Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 32x | 03.02.2020

Rok 2019

Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 63x | 12.11.2019

Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 79x | 18.08.2019

Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 102x | 20.07.2019

Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 40x | 23.12.2019

Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 215x | 21.03.2019

Zápisnica z 23. 09. 2019 Stiahnuté: 54x | 30.09.2019

Zápisnica z 30. 05. 2019 Stiahnuté: 105x | 07.06.2019

Zápisnica z 31. 12. 2019 Stiahnuté: 24x | 09.01.2020

Rok 2018

Zápisnica z 08.11.2018 Stiahnuté: 199x | 02.12.2018

Zápisnica z 12.09.2018 Stiahnuté: 146x | 25.09.2018

Zápisnica z 2.12.21018 Stiahnuté: 169x | 17.12.2018

Zápisnica z 20.12.2018 Stiahnuté: 134x | 02.01.2019

Zápisnica z 23.11.2018 Stiahnuté: 148x | 02.12.2018

Zápisnica z 24.06.2018 Stiahnuté: 180x | 08.08.2018

Zápisnica z 28.02.2018 Stiahnuté: 204x | 05.03.2018

Rok 2017

Zápisnica z 14.05.2017 Stiahnuté: 153x | 23.05.2017

Zápisnica z 18.08.2017 Stiahnuté: 178x | 23.08.2017

Zápisnica z 23.02.2017 Stiahnuté: 176x | 01.03.2017

Stránka