Obsah

Zápisnice

Rok 2021

Zápisnica z 11.02.2021 Stiahnuté: 68x | 19.02.2021

Zápisnica z 18.3.2021 Stiahnuté: 51x | 19.03.2021

Zápisnica z 24.06.2021 Stiahnuté: 28x | 02.07.2021

Zápisnica z 25.5.2021 Stiahnuté: 35x | 26.05.2021

Zápisnica z 28.7.2021 Stiahnuté: 12x | 03.08.2021

Zápisnica z 30.04.2021 Stiahnuté: 55x | 05.05.2021

Zápisnica z 9.9.2021 Stiahnuté: 6x | 16.09.2021

Rok 2020

Zápisnica z 07. 08. 2020 Stiahnuté: 107x | 11.08.2020

Zápisnica z 18. 12. 2020 Stiahnuté: 64x | 28.12.2020

Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 118x | 29.05.2020

Zápisnica z 26. 06. 2020 Stiahnuté: 88x | 29.06.2020

Zápisnica z 29. 10. 2020 Stiahnuté: 65x | 02.11.2020

Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 137x | 03.02.2020

Zápisnica z 30. 11. 2020 Stiahnuté: 71x | 07.12.2020

Zápisnica z 31.08.2020 Stiahnuté: 76x | 02.11.2020

Rok 2019

Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 179x | 12.11.2019

Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 142x | 18.08.2019

Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 203x | 20.07.2019

Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 146x | 23.12.2019

Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 303x | 21.03.2019

Stránka