Obsah

Zápisnice

Rok 2020

Zápisnica z 07. 08. 2020 Stiahnuté: 38x | 11.08.2020

Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 59x | 29.05.2020

Zápisnica z 26. 06. 2020 Stiahnuté: 35x | 29.06.2020

Zápisnica z 29. 10. 2020 Stiahnuté: 5x | 02.11.2020

Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 65x | 03.02.2020

Zápisnica z 31.08.2020 Stiahnuté: 29x | 02.11.2020

Rok 2019

Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 106x | 12.11.2019

Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 95x | 18.08.2019

Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 136x | 20.07.2019

Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 72x | 23.12.2019

Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 238x | 21.03.2019

Zápisnica z 23. 09. 2019 Stiahnuté: 73x | 30.09.2019

Zápisnica z 30. 05. 2019 Stiahnuté: 130x | 07.06.2019

Zápisnica z 31. 12. 2019 Stiahnuté: 42x | 09.01.2020

Rok 2018

Zápisnica z 08.11.2018 Stiahnuté: 222x | 02.12.2018

Zápisnica z 12.09.2018 Stiahnuté: 170x | 25.09.2018

Zápisnica z 2.12.21018 Stiahnuté: 197x | 17.12.2018

Zápisnica z 20.12.2018 Stiahnuté: 160x | 02.01.2019

Zápisnica z 23.11.2018 Stiahnuté: 170x | 02.12.2018

Zápisnica z 24.06.2018 Stiahnuté: 204x | 08.08.2018

Stránka