Obsah

Zápisnice

Rok 2022

Zápisnica z 1.4.2022 Stiahnuté: 58x | 06.06.2022

Zápisnica z 1.7.2022 Stiahnuté: 25x | 09.07.2022

Zápisnica z 21.11.2022 Stiahnuté: 11x | 29.11.2022

Zápisnica z 25.2.2022 Stiahnuté: 41x | 07.03.2022

Zápisnica z 30.05.2022 Stiahnuté: 31x | 06.06.2022

Zápisnica z 4.8.2022 Stiahnuté: 45x | 10.08.2022

Rok 2021

Zápisnica z 11.02.2021 Stiahnuté: 146x | 19.02.2021

Zápisnica z 17.12.2021 Stiahnuté: 55x | 22.12.2021

Zápisnica z 18.3.2021 Stiahnuté: 110x | 19.03.2021

Zápisnica z 19.11.2021 Stiahnuté: 45x | 23.11.2021

Zápisnica z 24.06.2021 Stiahnuté: 100x | 02.07.2021

Zápisnica z 25.5.2021 Stiahnuté: 66x | 26.05.2021

Zápisnica z 28.7.2021 Stiahnuté: 54x | 03.08.2021

Zápisnica z 30.04.2021 Stiahnuté: 102x | 05.05.2021

Zápisnica z 9.9.2021 Stiahnuté: 55x | 16.09.2021

Rok 2020

Zápisnica z 07. 08. 2020 Stiahnuté: 177x | 11.08.2020

Zápisnica z 18. 12. 2020 Stiahnuté: 127x | 28.12.2020

Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 182x | 29.05.2020

Zápisnica z 26. 06. 2020 Stiahnuté: 137x | 29.06.2020

Zápisnica z 29. 10. 2020 Stiahnuté: 123x | 02.11.2020

Stránka