Obsah

Zápisnice

Rok 2020

Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 20x | 03.02.2020

Rok 2019

Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 37x | 12.11.2019

Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 71x | 18.08.2019

Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 77x | 20.07.2019

Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 23x | 23.12.2019

Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 200x | 21.03.2019

Zápisnica z 23. 09. 2019 Stiahnuté: 42x | 30.09.2019

Zápisnica z 30. 05. 2019 Stiahnuté: 91x | 07.06.2019

Zápisnica z 31. 12. 2019 Stiahnuté: 14x | 09.01.2020

Rok 2018

Zápisnica z 08.11.2018 Stiahnuté: 189x | 02.12.2018

Zápisnica z 12.09.2018 Stiahnuté: 135x | 25.09.2018

Zápisnica z 2.12.21018 Stiahnuté: 147x | 17.12.2018

Zápisnica z 20.12.2018 Stiahnuté: 116x | 02.01.2019

Zápisnica z 23.11.2018 Stiahnuté: 136x | 02.12.2018

Zápisnica z 24.06.2018 Stiahnuté: 161x | 08.08.2018

Zápisnica z 28.02.2018 Stiahnuté: 195x | 05.03.2018

Rok 2017

Zápisnica z 14.05.2017 Stiahnuté: 142x | 23.05.2017

Zápisnica z 18.08.2017 Stiahnuté: 165x | 23.08.2017

Zápisnica z 23.02.2017 Stiahnuté: 164x | 01.03.2017

Zápisnica z 25.03.2017 Stiahnuté: 166x | 02.05.2017

Stránka