Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.09.2022

Zmluva o dielo č. 46/2022

46/2022

1 083 573,20 EUR

CEPRAS s. r. o.

Obec Varhaňovce

05.09.2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

51/2022

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Varhaňovce

02.09.2022

Zmluva o poskytnutí služieb č. 47/2022

47/2022

1 250,00 EUR

Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE

Obec Varhaňovce

02.09.2022

DOHODA č. 22/37/012/111

49/2022

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

02.09.2022

Kúpna zmluva

50/2022

3 546,00 EUR

Alžbeta Balogová

Obec Varhaňovce

30.08.2022

Zmluva o zverení majetku Obce Varhaňovce do správy

54/2022

0,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Varhaňovce

23.08.2022

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

45/2022

0,00 EUR

MADE spol. s.r.oi.,Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica

Obec Varhaňovce

23.08.2022

Licenčná zmluva č. U2425/2022

44/2022

360,00 EUR

MADE spol. s.r.oi.,Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica

Obec Varhaňovce

03.08.2022

Príloha č. 3

43/2022 Príloha č. 3

0,00 EUR

AES Košice, s. r. o.

Obec Varhaňovce

27.07.2022

Dodatok 2/2022

42/2022

0,00 EUR

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

26.07.2022

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/010/57

41/2022 Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

26.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP ZŠ 043

40/2022

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Varhaňovce

26.07.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

39/2022

0,00 EUR

PcProfi s. r. o.

Obec Varhaňovce

22.07.2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM SEP-IMRK2-2022-004816

38/2022

1 809 993,45 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

20.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 17.02.2022

37/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Neuvedené

TIMERA s. r. o.

Obec Varhaňovce

20.07.2022

Zmluva č. 403/2022/OPR o poskytnutí dotácie

36/2022

3 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Kúpna zmluva

35/2022

2 943,00 EUR

Anna Žigová

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

34/2022

129 380,99 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Darovacia zmluva

33/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Varhaňovce

13.07.2022

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka

32/2022

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

07.07.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 22/2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 22/2022

0,00 EUR

Viliam Andrejčák

Obec Varhaňovce

07.07.2022

Kúpna zmluva 31/2022

31/2022

261,00 EUR

Mária Buncová

Obec Varhaňovce

07.07.2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 21/2022

Neuvedené

Mária Buncová

Obec Varhaňovce

06.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Varhaňovce

30/2022

4 000,00 EUR

Občianske združenie ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN VARHAŇOVCE

Obec Varhaňovce

29.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. ZM SEP-IMRK2-2021-004155

29/2022

56 939,52 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: