Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

180,00 EUR

Mesto Košice

Obec Varhaňovce

29.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

60,00 EUR

Mesto Košice

Obec Varhaňovce

29.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzanej zo štátneho rozpočtu na rok 2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie v pôsob

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

30.11.2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Sokolová Alžbeta, Koremová Ľudmila, Sokolová Alžbeta,Chovanec Ján

Obec Varhaňovce

29.11.2017

Dodatok č.1 ku Kúpna zmluva č.7/2017 z dňa 26.09.2017

Dodatok č.1 ku Kúpna zmluva č.7/2017 z dňa 26.09.2

0,00 EUR

UNIPROM s.r.o.

Obec Varhaňovce

16.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č.10/2017

8 740,57 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Varhaňovce

15.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o NFP Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Dodatok č.1 k zmluve o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-00

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

06.11.2017

Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Varhaňovce

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

191 529,40 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

02.11.2017

Dodatok 1/2017

Dodatok 1,2017

0,00 EUR

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

550,00 EUR

Ing. Marek Lipka

Obec Varhaňovce

24.10.2017

Dohoda č.17/37/012/213

Dohoda č.17/37/012/213

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

10.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

264,90 EUR

ProfiEkon, s.r.o.

Obec Varhaňovce

02.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č.9

Zmluva o poskytovaní služieb č.9

21 340,00 EUR

ELIMAR s.r.o, Špitalska, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

28.09.2017

Zmluva o dielo č.8/2017

Zmluva o dielo č.8/2017

20 595,00 EUR

CANASIS s.r.o.

Obec Varhaňovce

26.09.2017

Kúpna zmluva 7/2017

Kúpna zmluva 7/2017

5 467,50 EUR

UNIPROM s.r.o.

Obec Varhaňovce

01.09.2017

Poistná zmuva

Poistná zmluva 52

80,52 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

28.08.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 6/2017

3 100,00 EUR

Ing. Richrd Husovský,Projekčná a vodoinštalačná činnosť

Obec Varhaňovce

25.08.2017

Dohoda č.17/37/052/592

Dohoda č.17/37/052/592

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

25.08.2017

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.08.2017

Dodatok č.2 k dohode č.17/37/054/94-PZ

Dodatok č.2 k dohode č.17/37/054/94-PZ

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

23.08.2017

Dodatok č.1 k dohode č.17,37,054,94 - PZ Praxou k zamestnaniu

Dodatok č.1 k dohode č.17,37,054,94 - PZ

11 688,22 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

14.08.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017- 001273

47 641,55 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

11.08.2017

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Zníženie energetickej

0,00 EUR .

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

11.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 508/2017OK

2 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Varhaňovce

07.08.2017

Dodatok č.1

Dodatok č.1

0,00 EUR

Ján Štefko, Elena Štefková

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: