Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 18.12.2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Varhaňovce

21.04.2020

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Varhaňovce

Obec Varhaňovce

21.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 756,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Varhaňovce

Obec Varhaňovce

14.04.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1610/10/2005/Z PO

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku

Neuvedené

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

27.03.2020

Zmluva č. 1420 145 o poskytnutí dotácie prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 1420 145 o poskytnutí dotácie prostriedk

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Varhaňovce

18.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 1173/2020/RVP/ZoP

0,00 EUR

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

18.03.2020

Zmluva o dielo 02/2020

Zmluva o dielo 02/2020

12 634,80 EUR

VodoKap - SK, s. r. o.

Obec Varhaňovce

12.03.2020

ZMLUVA č. 2020 MPC NP PoP ZŠ 043 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

ZMLUVA č. 2020 MPC NP PoP ZŠ 043

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Varhaňovce

28.02.2020

Kúpna zmluva č. Z20203810 Z

Kúpna zmluva č. Z20203810 Z

1 166,64 EUR

KRIDLA s. r. o.

Obec Varhaňovce

27.02.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp

98,54 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

26.02.2020

Zmluva o dielo č. 26/02/2020

Zmluva o dielo č. 26/02/2020

7 480,00 EUR

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt

Obec Varhaňovce

26.02.2020

Dohoda č.20/37/50J/5

DOHODA č.20/37/50J/5

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

20.02.2020

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003439

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003439 o poskytnutí dotáci

28 422,12 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

14.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020

Neuvedené

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

13.02.2020

Dohoda č. 20/37/010/13

DOHODA č. 20/37/010/13

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

04.02.2020

Kúpna/lízingová zmluva

Kúpna zmluva

15 000,00 EUR

TEMPUS s. r. o. Košice

Obec Varhaňovce

03.02.2020

Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy

Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy

495,27 EUR

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Varhaňovce

31.01.2020

Kúpna zmluva na dodanie el. kompostovacieho zariadenia

Kúpna zmluva na dodanie el. kompostovacieho zariad

1 380,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.01.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o preprave č. 174/2004

Dodatok č. 2 k zmluve o preprave č. 174/2004

0,00 EUR

EUROBUS, Staničné nám,. 9, 042 04 Košice

Obec Varhaňovce

15.01.2020

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

60,00 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetle

361,89 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

18.12.2019

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Varhaňovce

16.12.2019

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii

400,00 EUR

PARADA STAV s. r. o.

Obec Varhaňovce

11.12.2019

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

120,00 EUR

Mesto Košice

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: