Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Lunys,s. r. o.

Obec Varhaňovce

27.10.2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 20/37/51A

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

26.10.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci USVRK-OIP-2020/001579-103

neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

23.10.2020

Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu žiakov

Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu

Neuvedené

SAD Prešov

Obec Varhaňovce

21.10.2020

DOHODA č. 20/37/012/388

DOHODA č. 20/37/012/388

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

06.10.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM SEP-IMRK2-2018 001385

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

06.10.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM SEP-IMRK 2-2017-001273 zo dňa 14.08.2017 ,,Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

29.09.2020

DOHODA o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ

DOHODA

0,00 EUR

ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Obec Varhaňovce

22.09.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp

385,39 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

18.09.2020

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemk

Dodatok č.1

38,72 EUR .

Gábor Jozef, Gáborová Iveta

Obec Varhaňovce

24.08.2020

DAROVACIA ZMLUVA USVRK-OIP-2020/001270-097

DAROVACIA ZMLUVA

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

30.07.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Obec Varhaňovce

29.07.2020

Návrh poistnej zmluvy

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp

171,08 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

28.07.2020

Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných k

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

28.07.2020

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a slu

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

27.07.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení §69

0,00 EUR

OPV s.r.o., Varhaňovce 56, 08205 Varhaňovce

Obec Varhaňovce

22.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly

5 984,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Obec Varhaňovce

06.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000055651PO2012

Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000055651PO2012

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Varhaňovce

02.07.2020

Dohoda č. 20/37/012/174

Dohoda č. 20/37/012/174

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

18.06.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Varhaňovce

18.06.2020

Navzájom zadarmo vo firme

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elekt

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Varhaňovce

10.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 200054

Dodatok č. 1

Neuvedené

Stavoprojekt, s.r.o.

Obec Varhaňovce

18.05.2020

Kúpna zmluva č. Z20209647 Z

Kúpna zmluva č. Z20209647 Z

233,00 EUR

MIPA MI, s. r. o.

Obec Varhaňovce

13.05.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 200054

2 280,00 EUR

Stavoprojekt, s.r.o.

Obec Varhaňovce

11.05.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 18.12.2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: