Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1535/

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

06.11.2019

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o termínovanom úvere č. 1059/2019/UZ

100 000,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Varhaňovce

05.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

VVS a. s. Gr., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Varhaňovce

25.10.2019

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: USVRK-OIP-2019/001673-130

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: USVRK-OIP-2019/001673-130

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

24.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR

Ing. Lipka Marek, 082 13 Tulčík

Obec Varhaňovce

21.10.2019

DOHODA č. 19/37/012/205

DOHODA č. 19/37/012/205

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

14.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-010

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Varhaňovce

Ministerstvo vnútra SR

09.10.2019

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

01.10.2019

Príkazná zmluva č. 28/PO/2019/EL

Príkazná zmluva č. 28/PO/2019/EL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Varhaňovce

01.10.2019

Zmluva o dielo č.5 /2019

Zmluva o dielo č.5/2019

13 100,60 EUR

CH stav-pro, s.r.o., 121, 08206 Žehňa

Obec Varhaňovce

20.09.2019

DOHODA o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ

DOHODA

0,00 EUR

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce

Obec Varhaňovce

13.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 800,00 EUR

Obec Varhaňovce

Ľubomír Hudák, Lýdia Hudáková

06.09.2019

ZMLUVA O DIELO č.4/2019

ZMLUVA O DIELO č.4/2019

29 925,67 EUR

PREFER, s. r. o.

Obec Varhaňovce

04.09.2019

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny

0,00 EUR

Lunys,s. r. o.

Obec Varhaňovce

02.09.2019

Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu žiakov

Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu

0,00 EUR

SAD Prešov

Obec Varhaňovce

23.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR

Zmluva o poskytnutí dotácie

13 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

6,00 EUR

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group

Obec Varhaňovce

06.08.2019

ZMLUVA O DIELO na napojenie odberných elektrických zariadení č. 03/2019

ZMLUVA O DIELO

35 166,34 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

29.07.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Obec Varhaňovce

Prima Banka

23.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 328,40 EUR

KAMTEL s.r.o, Kendice 117, 082 01 Kendice

Obec Varhaňovce

18.07.2019

Dodatok 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok k zmluve č.1/2019

0,00 EUR

FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Obec Varhaňovce

16.07.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Varhaňovce

01.07.2019

Poistná zmluva

Poistná zmluva

0,00 EUR

Obec Varhaňovce

Kooperativa poisťovňa,a.s.

01.07.2019

Návrh poistnej zmluvy 3539496223

Návrh poistnej zmluvy

159,00 EUR

Obec Varhaňovce

Kooperativa poisťovňa,a.s.

30.06.2019

Zmluva o dielo č.1/2019

Zmluva o dielo č.1/2019

15 799,00 EUR

UNIPROM s.r.o.

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: