Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.09.2017

Kúpna zmluva 7/2017

Kúpna zmluva 7/2017

5 467,50 EUR

UNIPROM s.r.o.

Obec Varhaňovce

01.09.2017

Poistná zmuva

Poistná zmluva 52

80,52 EUR

Kooperativa poisťovňa,a.s.

Obec Varhaňovce

28.08.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 6/2017

3 100,00 EUR

Ing. Richrd Husovský,Projekčná a vodoinštalačná činnosť

Obec Varhaňovce

25.08.2017

Dohoda č.17/37/052/592

Dohoda č.17/37/052/592

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

25.08.2017

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.08.2017

Dodatok č.2 k dohode č.17/37/054/94-PZ

Dodatok č.2 k dohode č.17/37/054/94-PZ

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

23.08.2017

Dodatok č.1 k dohode č.17,37,054,94 - PZ Praxou k zamestnaniu

Dodatok č.1 k dohode č.17,37,054,94 - PZ

11 688,22 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

14.08.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017- 001273

47 641,55 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

11.08.2017

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Zníženie energetickej

0,00 EUR .

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

11.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 508/2017OK

2 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Varhaňovce

07.08.2017

Dodatok č.1

Dodatok č.1

0,00 EUR

Ján Štefko, Elena Štefková

Obec Varhaňovce

03.08.2017

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Varhaňovce

Obec Varhaňovce

03.08.2017

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Gábor Michal, Gáborová Maja

Gábor Michal, Gáborová Maja

03.08.2017

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Gábor Jozef, Gáborová Iveta

Obec Varhaňovce

03.08.2017

Zmluva o nájme pozemkku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Gajdošová Mária

Obec Varhaňovce

03.08.2017

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Gáborová Mája

Obec Varhaňovce

27.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP Č.Z. KŽP-PO4-SC431-2015-6

KŽP-PO4-SC431-2015-6/156

0,00 EUR .

SIEA

Obec Varhaňovce

27.06.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrov

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Varhaňovce

21.06.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

0,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Varhaňovce

21.06.2017

Poistenie majetku právnických osôb

Poistenie majetku Právnických osôb

0,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Varhaňovce

15.06.2017

Zmluva o dielo č.05/2017

Zmluva odielo č.05/2017

0,00 EUR

Ing.Vladimír Hrico

Obecný úrad Varhaňovce

29.05.2017

Dohoda č.17/37/054/94-PZ

Dohoda č.17/37/054/94-PZ

0,00 EUR .

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

10.05.2017

Zmluva o spolupráci pre národný projekt Terénna sociálna práca

USVRK-OIP-2017/000540-001

0,00 EUR .

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

28.04.2017

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie

3 912,00 EUR .

Pozemkové spoločenstvo Varhaňovce

Obec Varhaňovce

27.04.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP A.S., MOLODAVSKA 12, 040 01 Košice

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: