Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.04.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - elektrina - Horná osada

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

17.04.2018

Zmluva č.ZO-2018-56-01 o poskytnutí služieb.pdf

Zmluva č.ZO-2018-56-01 o poskytnutí služieb.pdf

0,00 EUR

NAJ, s.r.o, 1, 065 11 Nová Ľubovňa

Obec Varhaňovce

16.04.2018

Zmluva o členstve a prístupe na Portál

Zmluva o členstve a prístupe na Portál

0,00 EUR

INTOM, s.r.o.

Obec Varhaňovce

05.04.2018

Zmluva o grantovom účte- modernizácia hasičskej zbrojnice Varhaňovce

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima Banka

Obec Varhaňovce

23.03.2018

Zmluva o dielo č.8

Zmluva o dielo č.8

13 121,20 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Varhaňovce

23.03.2018

Dotácia DHZO

Zmluva č.148 369 DHZO

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Varhaňovce

21.03.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR .

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Varhaňovce

21.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD Varhaňovce

853,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Varhaňovce

21.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 698,71 EUR

Real Security, s.r.o.

Obec Varhaňovce

20.03.2018

Zmluva o dielo č.7

Zmluva o dielo č.7

17 576,11 EUR

CANASIS s.r.o.

Obec Varhaňovce

20.03.2018

Zmluva o dielo č.6/2018- externé riadenie projektu

Zmluva o dielo č.6/2018

10 044,00 EUR

Alfaria s.r.o.

Obec Varhaňovce

20.03.2018

Zmluva o dielo č.5/2018 - Automat pitnej vody

Zmluva o dielo č.5/2018

9 924,00 EUR

Libreta s.r.o.

Obec Varhaňovce

06.03.2018

Zmluva o dielo č.4/2018

Zmluva o dielo č.4/2018

9 642,24 EUR

PESMENPOL, spol.s.r.o.

Obec Varhaňovce

27.02.2018

Zmluva o poskytnutí NFP - Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

ZM_ SEP-IMRK2-2018-001385

340 500,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

23.02.2018

Ráncová zmluva na dodávku potravín

Ráncová zmluva na dodávku potravín

0,00 EUR

GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa

Obec Varhaňovce

22.02.2018

Zmluva o poskytnutí NFP - Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

ZM_SEP-IMRK2-2018-001367

361 443,41 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

20.02.2018

Rámcová Zmluva Na Dodávku Potravín

Rámcová Zmluva Na Dodávku Potravín

0,00 EUR

Martina Nevelosova

Obec Varhaňovce

15.02.2018

Ramcová zmluva na dodavku potravín - mäsa

Ramcová zmluva na dodavku potravín

0,00 EUR

NOEMA , s r.o,082 03,Lemešany

Obec Varhaňovce

15.02.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768 - 010

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

15.02.2018

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP

0,00 EUR

SIEA

Obec Varhaňovce

27.01.2018

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové

60,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

26.01.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte 015

Neuvedené

Prima Banka

Obec Varhaňovce

26.01.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte 013

Neuvedené

Prima Banka

Obec Varhaňovce

26.01.2018

Dohoda číslo: 18/37/054/2

Dohoda 18/37/054/2

9 979,89 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

23.01.2018

Zmluva o dielo č. 3/2018

Zmluva o dielo č. 3/2018

15 790,00 EUR

UNIPROM s.r.o.

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: