Obsah

Archiv

zmluva VVS a.s. Košice Stiahnuté: 199x | 30.07.2012

zmluva ÚPSVaR -aktivačná činnosť č. 30/§52/2012/NP V-2 Stiahnuté: 225x | 06.06.2012

dodatok č. 1 ROP 4.1 Steelstav s. r. o. Stiahnuté: 221x | 15.05.2012

zmluva na projekt dok. - multifunkčný ob.dom Stiahnuté: 188x | 20.04.2012

dodatok č. 1/DZ221401205150101 min. poľnohospodárastva Stiahnuté: 201x | 17.04.2012

Zmluva UNION ZP Stiahnuté: 300x | 09.03.2012

zmluva o poskytnutí právnyh služieb Stiahnuté: 158x | 02.03.2012

dodatok č.1 revialzacia cetra obce 4.1 Stiahnuté: 184x | 23.02.2012

zmluva Fúra - vývoz odpadov Stiahnuté: 355x | 14.02.2012

zmluva na odpredaj pozemku PSK Stiahnuté: 203x | 15.12.2011

zmluva Dexia banka Stiahnuté: 198x | 15.12.2011

zmluva - audit na r. 2010 Stiahnuté: 217x | 24.11.2011

dodatok zmluvy kom. odpad AVE Stiahnuté: 196x | 04.11.2011

zmluvana dodávku potravín ZŠ Stiahnuté: 179x | 03.11.2011

zmluva výb. konanie strava ZŠ Stiahnuté: 190x | 19.10.2011

dodatok k zmluve - UPSVaR absolventská prax Stiahnuté: 189x | 23.08.2011

zmluva - revitálizácia centra obce 4.1 Stiahnuté: 240x | 18.07.2011

dodatok k zmluve na VO pre 4.1 Stiahnuté: 189x | 14.07.2011

zmluva stav. dozor pre 4.1 Stiahnuté: 218x | 27.06.2011

Zmluva ÚPSVaR aktivačné Stiahnuté: 222x | 16.05.2011

Stránka