Obsah

Archiv

zmluva VSD VO Stiahnuté: 124x | 03.05.2013

zmluva VSD dom smútku Stiahnuté: 117x | 03.05.2013

zmluva Komunal energy Stiahnuté: 128x | 26.03.2013

zmluva o dielo 1/2013 oprava fasády ZŠ Stiahnuté: 134x | 14.02.2013

dodattok č. 1 SPP dodávka plynu Stiahnuté: 122x | 13.02.2013

zmluva absolvenská prax 2013 Stiahnuté: 136x | 29.01.2013

dodatok č. 2 DZ221401205150102 rev. centra obce4.1 Stiahnuté: 121x | 05.12.2012

kúpna zmluva odpredaj pozemku PSK Stiahnuté: 173x | 05.12.2012

zmluva na VO plyn Stiahnuté: 134x | 03.12.2012

zmluva na VO elektrina Stiahnuté: 113x | 03.12.2012

zmluva kataster Stiahnuté: 131x | 16.11.2012

zmluva orange Stiahnuté: 123x | 12.11.2012

zmluva audit za r. 2011 Stiahnuté: 119x | 09.10.2012

Dodatok č. 5 dexia - komunal komfort úver Stiahnuté: 144x | 04.09.2012

zmluva Municipálny úver - prima banka Stiahnuté: 131x | 04.09.2012

zmluva o účte municipalneho úveru Prima banka Stiahnuté: 128x | 04.09.2012

dodatok č. 6 prima banka- Komfort úver Stiahnuté: 115x | 04.09.2012

dohoda o ukončení zmluvy FSR - TSP Stiahnuté: 115x | 03.09.2012

dodatok zmluvy Komunal energy s. r. o. Stiahnuté: 127x | 28.08.2012

Zmluva FSR Stiahnuté: 123x | 08.08.2012

Stránka