Obsah

Archiv

zmluva VSD VO Stiahnuté: 211x | 03.05.2013

zmluva VSD dom smútku Stiahnuté: 225x | 03.05.2013

zmluva Komunal energy Stiahnuté: 247x | 26.03.2013

zmluva o dielo 1/2013 oprava fasády ZŠ Stiahnuté: 241x | 14.02.2013

dodattok č. 1 SPP dodávka plynu Stiahnuté: 239x | 13.02.2013

zmluva absolvenská prax 2013 Stiahnuté: 250x | 29.01.2013

dodatok č. 2 DZ221401205150102 rev. centra obce4.1 Stiahnuté: 201x | 05.12.2012

kúpna zmluva odpredaj pozemku PSK Stiahnuté: 341x | 05.12.2012

zmluva na VO plyn Stiahnuté: 210x | 03.12.2012

zmluva na VO elektrina Stiahnuté: 183x | 03.12.2012

zmluva kataster Stiahnuté: 246x | 16.11.2012

zmluva orange Stiahnuté: 259x | 12.11.2012

zmluva audit za r. 2011 Stiahnuté: 201x | 09.10.2012

Dodatok č. 5 dexia - komunal komfort úver Stiahnuté: 241x | 04.09.2012

zmluva Municipálny úver - prima banka Stiahnuté: 263x | 04.09.2012

zmluva o účte municipalneho úveru Prima banka Stiahnuté: 233x | 04.09.2012

dodatok č. 6 prima banka- Komfort úver Stiahnuté: 203x | 04.09.2012

dohoda o ukončení zmluvy FSR - TSP Stiahnuté: 196x | 03.09.2012

dodatok zmluvy Komunal energy s. r. o. Stiahnuté: 221x | 28.08.2012

Zmluva FSR Stiahnuté: 268x | 08.08.2012

Stránka