Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2018

Zmluva o dielo č.12/2018

Zmluva o dielo č.12/2018

11 267,98 EUR

GLAN-STAV s.r.o.

Obec Varhaňovce

09.10.2018

Zmluva o grantovom účte 017

Zmluva o grantovom účte 017

0,00 EUR

Prima Banka

Obec Varhaňovce

28.09.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 10/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Varhaňovce

28.09.2018

Zmluva o dielo 11/2018

Zmluva o dielo 11/2018

3 280,00 EUR

Ing. Marián Harčarík - INKO

Obec Varhaňovce

26.09.2018

Zmluva o dodávke tovarov

Zmluva o dodávke tovarov

9 894,13 EUR

NOMIland s.r.o.

Obec Varhaňovce

24.09.2018

Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/001467-002

Zmluva o spolupráci NP PRIM

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

19.09.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 266,40 EUR

Ordan, s.r.o.

Obec Varhaňovce

13.09.2018

Zmluva o dielo č.9 - Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Zmluva o dielo č. 9/VO/2018

328 762,44 EUR

PEhAES, a.s.

Obec Varhaňovce

12.09.2018

Ramcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o.

Obec Varhaňovce

12.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

MADE spol. s.r.oi.,Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica

Obec Varhaňovce

10.09.2018

Zmluva o zabezpečení doprovodu žiakov pri preprave

Zmluva o zabezpečení doprovodu žiakov pri preprave

0,00 EUR

SAD Prešov

Obec Varhaňovce

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

600,00 EUR

Ing. Lipka Marek, 082 13 Tulčík

Obec Varhaňovce

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čin

60,00 EUR

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla

Obec Varhaňovce

25.07.2018

Dohoda č.18/37/052/428

Dohoda č.18/37/052/428

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

25.07.2018

Zmluva o dielo - Rozšírenie MŠ

Zmluva o dielo - Rozšírenie MŠ

333 360,54 EUR

ATEX-OK, s.r.o.

Obec Varhaňovce

23.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1 204,00 EUR

Ordan, s.r.o.

Obec Varhaňovce

30.06.2018

Zmluva o prenájme nehnuteľností

Zmluva o prenájme nehnuteľností

0,00 EUR

Anima, n.o.

Obec Varhaňovce

29.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

29.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

Obec Varhaňovce

28.06.2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Varhaňovce

26.06.2018

Dohoda č. 18/37/50J/NS/63

Dohoda č. 18/37/50J/NS/63

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Varhaňovce

22.06.2018

Zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

0,00 EUR

NN Tatry Sympatia, d.d.s.,a.s.

Obec Varhaňovce

12.06.2018

Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva doplnkové dôchodkové sporenie

0,00 EUR

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

Obec Varhaňovce

05.06.2018

Poskytnutie služieb

Dodatok č.2

Neuvedené

ATH-PO s.r.o, Bardejovska 61, 080 06 Ľubotice

Obec Varhaňovce

31.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania st

Neuvedené

DOXX - stravne listky, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Varhaňovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: